Handel 41

Samlinger knyttet til Handel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0082
 • ubb-ms-0088
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0097
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0246
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0342
 • ubb-ms-0345
 • ubb-ms-0353
 • ubb-ms-0388
 • ubb-ms-0429
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515
 • ubb-ms-0531
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0574
 • ubb-ms-0645
 • ubb-ms-0648
 • ubb-ms-0653
 • ubb-ms-0697
 • ubb-ms-0773
 • ubb-ms-0814-816
 • ubb-ms-0860-7-10
 • ubb-ms-0862
 • ubb-ms-0869-9-l
 • ubb-ms-0879
 • ubb-ms-1062

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Middelalderen, Handel, Diplomer, 1400-tallet, Privilegier

Diplom datert 1447, 29. mars. Oppland (Valdres)

1447-03-29

Middelalderen, Handel, Diplomer, Jordegods, 1400-tallet, Kvittering

Robert Everest

A journey through Norway, Lapland, and part of Sweden : with some remarks on the geology of the country, its climate and scenery,.

1800-tallet, Geografi, Reiseskildring, Ekspedisjoner, Norge, Samer, Demografi, Klima, Handel, Sverige, Nordkalotten

Etwas über den Bergischen Handel

1700-tallet, Handel

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Lovgivning, Bergen, Preken, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

1700-tallet, Lovgivning, Bergen, Handel, Skatt, Privilegier, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Jaen Frøchen; Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Foredrag, Norge, Handel, Handelshistorie, Taler og foredrag

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 1ste Hæfte

1775-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 2 det Hæfte

1775-05-08

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Hilbrandt Meyer

Korte Betragtninger om handelen. Tilegnet det nyttige Selskab av Cancelliraad og Borgermester Meyer 1775. 3die Hæfte

1776-02-07

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Brev, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Fiske, Handel, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bergens stift, Brygdefangst

Gunder Hansen

Kvittering på Christian Magnus Falsens kjøp av fire slaktekveg fra Ingebreth Opsahl den 25. september 1822.

1822-09-25

1800-tallet, Handel, Kvittering, Kjøp, Driftsbonde, Slaktekveg

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Bergen, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Dokumenter vedk. Det Grønlandske Compagnie i Bergen 1765.

1765

Bergen, Historie, Handel, Grønland, Handelshistorie

Dokumenter vedk. Asiatisk Compagnie i Kjøbenhavn m. m.

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Do. vedk. Handelens Ophælp I Norge. Ca. 1773.

1773

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Do. vedk. Handelens Ophælp I Norge. Ca. 1773.

1773

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Lovgivning, Bergen, Handel, Kulturhistorie, Norge, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Trelast, Dansk lovgivning, Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Bergen, Kulturhistorie, Handel, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Lovgivning, Bergen, Kulturhistorie, Handel, Juridisk litteratur, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Commercedirektør Jørgen Thor Møhlens Copiebog Møhlenpris og dens Manufacturer vedk. 1676-1706.

Brev, Bergen, Handel, Handelshistorie, Kopibok

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkiv, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Det Nyttige Selskab

Betenkninger

1776-09-03

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel

[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Sang, Bergen, Musikk, Handel, Sangerfest

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Bergen, Hovedbok, Handel, Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Avskrift av ”Oldermandskabet (paa Bryggen).

1800-tallet, Bergen, Fiske, Handel, Fiskehandel