Borthen (øyelege)

Steinar friseres

Trolig Nordfjord

Mann, Man, Skjegg, Frisør

Fotografi ubb-bs-fol-01096-009a

Atelier KK

Fra Brixdal-Olden, Nordfjord.

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-nss-052-017

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig. Skrevet over to dager.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-51

Diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-02-18

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj ...

Jordbruk, Eiendom, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Jordskyld

Diplom ubb-diplom-0216

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stauri

1917-07-07

Mannen med pipe er trolig Jørgen Grundtvig Olsen

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-go-b-0605

Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1542-05-14

«Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogigg och proust wti nordfiord Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe» samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at Sigurd Siurdsøn tok kirkefolket i Vereid ...

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom ubb-diplom-0214

Borthen (øyelege)

Veden bringes i land

Trolig fra Nordfjord.

Robåt, Mann, Man, Ved

Fotografi ubb-bs-fol-01096-005c

Atelier KK

Nordfjord

Kvinne, Woman, Hest, Norske folkedrakter, Bunad, Jente, Girl

Fotografi ubb-kk-nss-038-001c

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nordfjord. Stryndalen fra Faleide

1927-07-13

Landskap, Landscape, Fjell, Fjord, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0983

Ingebrigt Lunde

Stokkenes 1908

Hesje, Innmark, Trebygning, Låve

Fotografi ubb-il-0009-020e

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stauri

1917-07-07

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Jente, Girl, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy

Fotografi ubb-go-b-0606-pge

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord. Morgendæmring

Kortnummer 574

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00729

Ukjent; Knud Knudsen; Axel Lindahl; Thea Nielsen

[Norgesmotiver]

Ulike fotografier fra Vestlandet og Larvik

Landskap, Landscape

Album ubb-bs-fol-01887

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stauri

1917-07-07

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Jente, Girl, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy

Fotografi ubb-go-b-0606

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nordfjord. Strynselven, Laksefiske

1907-06-27

Trolig Jørgen Grundtvig-Olsen til venstre

Fiske og fangst, Fiske, Mann, Man, Elv

Fotografi ubb-go-b-0586

Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-08-29

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok ...

Kart, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak

Diplom ubb-diplom-0217

Diplom datert 1629, 14 desember. Gloppen, Nordfjord

1629-12-14

1600-tallet, Diplomer

Diplom ubb-diplom-0631

Borthen (øyelege)

Fotografering

Trolig Nordfjord.

Landskap, Landscape, Gruppeportrett, Camera, Kamera, Fotograf, Photographer

Fotografi ubb-bs-fol-01096-009c

Marcus Selmer

Kjöregreier i Nordfjord

Prospektnummer 135

Kvinne, Woman, Hest, Mann, Man, Gutt, Boy, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-q-01137

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nordfjord. Strynselven, Laksefiske

1907-06-27

Trolig Jørgen Grundtvig-Olsen til venstre

Fiske og fangst, Fiske, Mann, Man, Elv

Fotografi ubb-go-b-0586-pge

Atelier K. Knudsen

Fra Nordfjord

Postkort, Hest, Mann, Man, Gutt, Boy, Høylass, Høykjerre, Høykjøring

Fotografi ubb-kk-pk-0207

Mittet & Co.

Fra Nordfjord

Kortnummer 64

Kvinne, Woman, Postkort, Mann, Man, Seter

Postkort ubb-bs-pkn-00941

Atelier KK

[Kvinner i Bunad. Norfjord]

Kvinner i Bunad. Norfjord

Kvinne, Woman, Hest, Norske folkedrakter, Bunad, Jente, Girl, Folkedans

Fotografi ubb-kk-nss-042-012b

Diplom datert 1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane)

1484-04-08

Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0166

Knud Knudsen

[Loenvandet i Nordfjord]

Hesje, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0128

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Postkort, Hest, Mann, Man, Gutt, Boy, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Fotografi ubb-kk-pk-0208

Atelier KK

Norsk, Bondejenter

Kvinne, Woman, Norske folkedrakter, Jente, Girl, Folkedrakt, Hestedrosje

Fotografi ubb-kk-nss-053-029

Mann og kone fra Nordfjord

Etter akvarell av J. F. Eckersberg. Norsk Folkemuseums samlinger

Kunst, Norske folkedrakter

Fotografi ubb-bs-ok-00839-004

Borthen (øyelege)

Ved hentes

Trolig fra Nordfjord.

Roing, Robåt, Mann, Man, Ved

Fotografi ubb-bs-fol-01096-005b

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord. Morgendæmring

Kortnummer 374

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00733

Avskrift av diplom datert 1459, 12. mai. Trolig fra Gimmestad (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1459-05-12

Sju lagrettemenn i ”gemlastade skibrede i nordfiordum” bevitner at Sira Jens Peterson har kjøpt og betalt diverse gardparter i Nordfjord. Brevet ble utstedt ”løgerdagen huita” (pinseaften), ”ipso die sanctorum martyrum Neriner et Abelli” (: Nerei ...

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0143

Borthen (øyelege)

Vedhugning

Trolig fra Nordfjord.

Ved, Seter, Vedhugger

Fotografi ubb-bs-fol-01096-006b

Diplom datert 1348, 3. august. Bergen

1348-08-03

Fire menn vitner, at Jartrud Haldorsdatter solgte sine eiendommer i Nordfjord til Torstein Torkelssøn, og derfor mottok 12 engelske Pund.

Salg, Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0033

Jørgen Grundtvig-Olsen

Nordfjord. Fra Rud v. Breimsvandet

1928-08-02

Gård, Fjell, Hesje, Vei, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0998

Knud Knudsen

[Parti af Loenvandet, Nordfjord]

Hesje, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0140

Knud Knudsen

Parti fra Nordfjord

Heggedalstunet i Innvik

Kvinne, Woman, Gård, Mann, Man, Uthus, Tun, Barn og andre voksne, Torvtak, Strikking

Fotografi ubb-kk-1318-0918

Mittet & Co.

Fra Nordfjord

Kortnummer 64

Kvinne, Woman, Postkort, Mann, Man, Seter

Postkort ubb-bs-pkn-00940

Paul Eduard Ritter

Nordfjord. Udsigt over Loenvandet

Kortnummer 378

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00629

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stauri

1917-07-07

Mannen med pipe er trolig Jørgen Grundtvig Olsen

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-go-b-0605-pge

Referanse til diplom datert 1542, 20. juni. Bergen

1542-06-20

Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde tilhørt hans slekt i ...

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Rettssak, Laupsleie, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0215

Ralph L. Wilson

Parti fra Nordfjord

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922"

Fjord

Fotografi ubb-wil-n-083

Diplom datert 1313, 3. august. Henne (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1313-08-03

Fire menn kunngjør at Eindrid (Simonsson) lagmann kjøpte av Kolbjørn og hans hustru 3 ½ månedsmats leie i Hamre, som ligger ”j Hæinum” (Henne) i Nordfjord.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Leieforhold, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0004

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord.

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00731

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord. Morgendæmring

Kortnummer 374

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00732

Paul Eduard Ritter

Udsigt fra Tjugedalssæteren. (Nordfjord.)

Kortnummer 9

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00634

Jørgen Grundtvig-Olsen

Loen og Olden

1917-07-01

Friluftsliv, Fjell, Fjord, Mann, Man, Fottur, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0595

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Nordfjord]

Nordfjord

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-lbl-08751

Ralph L. Wilson

Parti fra Nordfjord mot Olden, fra vei mot Loen

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922"

Fjord

Fotografi ubb-wil-n-105

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord.

Kortnummer 110

Landskap, Landscape, Postkort, Fjord

Postkort ubb-bs-pkn-00730