Lauritz Johan Bekker Larsen

[Aurland]

Kvinne, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Trapp

Fotografi ubb-bros-01480

Knud Knudsen

Parti fra Urlandsvandet i Sogn.

Fjord, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1786

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Urland og Gudvangen

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1791

Knud Knudsen

Parti fra Flomsdalen i Sogn

Fjord, Hest, Gård, Bygd, Gutt

Fotografi ubb-kk-1318-1801

Knud Knudsen

[Viking Vang hotel & cafe]

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-ncx-0171

Knud Knudsen

Parti fra Gudvangen, Sogn

Fjell, Fjord, Ku

Fotografi ubb-kk-2127-2147

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Oversiktsbilde av tettsted]

Landskap, Bygd, Kirke

Fotografi ubb-lbl-08743

Knud Knudsen

[Dalføre]

Gudvangen, retning inn dalen.

Vei, Gård, Gjerde, Dalføre

Fotografi ubb-kk-nsx-0440

Knud Knudsen

Parti fra Urland i Sogn

Fjell, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1795

Elisabeth Beyer

Ned Geiteryggen

Mellom Geiteryggen og Aurlandsdalen

Hytte

Fotografi ubb-eb-0468

Knud Knudsen

Indløbet til Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1811

Knud Knudsen

Parti fra Urland opover Dalen

Fjell, Gård, Oversiktsbilde, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1797

Ralph L. Wilson

Beitelen, Sognefjorden

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-425

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden ved Underdal

Fjord, Gård, Bygd, Elv, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-1810

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Urland og Gudvangen

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1792

Knud Knudsen

Parti af Havnen ved Gudvangen i Sogn

Fjord, Bygd, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-1818

[Hans Thy, Aurland]

Hans Thy, Aurland

Robåt, Spelemann, Lue, Felespiller, Vadmeljakke, Vadmelbukse

Fotografi ubb-bs-ok-00782

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden ved Underdalen

Fjord, Bygd, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1808

Knud Knudsen

Parti af Nerødalen i Sogn

Bro, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-1825

Knud Knudsen

Parti af Gudvangen med Udsigt mod Nærøyfjord i Sogn

Fjord, Bygd, Bolighus, Oversiktsbilde, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1821

Knud Knudsen

Parti af Gudvangen med Udsigt mod Nærødalen Sogn

Schultz Hotel

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Bolighus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1822

Knud Knudsen

Indløbet til Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1813

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av ...

Kirker, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0218

Knud Knudsen

Parti fra Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Gård, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1816

Elisabeth Beyer

[Sinjarheim i Aurlandsdalen]

Gård

Fotografi ubb-eb-0472

Knud Knudsen

Parti af Havnen ved Gudvangen i Sogn

Fjord, Bygd, Mann, Fiskestang, Jente, Barn og far, Mannsklær, Fisking

Fotografi ubb-kk-1318-1819

Knud Knudsen

Parti af Nerødalen i Sogn

Vei, Elv, Uthus, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-1824

Atelier K. Knudsen

Aurland i Sogn

Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-0294

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Louise på tur]

Ved Berekvam stasjon

Landskap, Kvinne, Gård

Fotografi ubb-lbl-09021

Knud Knudsen

[Aurland]

Aurland

Gård

Fotografi ubb-kk-ncx-0170

Knud Knudsen

Parti af Havnen ved Gudvangen i Sogn

Fjord, Bygd, Brygge, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-1820

Elisabeth Beyer

Steinbergdalen

Langs Nesbøvatnet i Aurlandsdalen?

Landskap

Fotografi ubb-eb-0470

Knud Knudsen

Parti fra Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Gård, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1817

Ralph L. Wilson

Stranden i Aurland

Fjord, Bygd, Robåt, Strand

Fotografi ubb-wil-p-031

Knud Knudsen

Parti fra Urlandsvandet i Sogn.

Fjord, Robåt, Mann, Hesje, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1787

Knud Knudsen

Parti af Nerødalen i Sogn

Grind, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-1826

Knud Knudsen

Parti fra Urland i Sogn.

Fjell, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1785

Diplom datert 1498, 6. desember. Aurland (Sogn og Fjordane)

1498-12-06

To lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Bård Sigurdssøn solgte til Hallvard Eilifssøn et halvt månedsmatsbol i Ytre Øyum i Rygge (nå Vangen) sogn i Aurland prestegjeld og mottok betaling for dette. Holcks samling. Ltr. Q. ...

Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0175

Knud Knudsen

Vandfald i Urland, sogn

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1800

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Urland og Gudvangen

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1789

K. Knudsen & Co

Aurland i Sogn

Fotografi ubb-kk-nax-0677

Knud Knudsen

Parti fra Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1815

Knud Knudsen

Parti fra Sognefjorden mellem Urland og Gudvangen

Fjell, Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1790

Knud Knudsen

Parti fra Urland, Sogn

Tørking av garn

Fjord, Bygd, Robåt, Mann, Fiskegarn, Hverdagsklær, Notoppheng, Filthatt

Fotografi ubb-kk-1318-1803

Knud Knudsen

Indløbet til Nerøfjorden i Sogn

Nærøyfjorden

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1812

Knud Knudsen

Parti fra Urland i Sogn

Gård, Mann, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1796

Lauritz Johan Bekker Larsen

Aurland 2/8.06

1906-08-02

Seilbåt, Kirke, Kaianlegg, Sjøbod

Fotografi ubb-lbl-08029

Knud Knudsen

Hansens Hotel, Gudvangen i Sogn

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1823

Knud Knudsen

Parti fra Urland i Sogn

Bygd, Mann, Elv, Hverdagsklær, Kvernhus, Filthatt

Fotografi ubb-kk-1318-1804

Diplom datert 1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1396-04-16

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurland) i Sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0057

Knud Knudsen

Parti ved Sognefjorden ved Underdal

Fjord, Gård, Bygd, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1809

Knud Knudsen

Vandfald i Urland, Sogn

Foss, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1802

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Aurland]

Kvinne, Hund, Bolighus, Mann, Trapp

Fotografi ubb-bros-01481