K. Nyblin

Ole Bulls Plads 7

Ole Bulls plass 7, tegnet av arkitekt Fred G. Meyer

Forretningsgård

Fotografi ubb-bs-ok-16388