Atelier KK

[Ole Bulls plass]

Ole Bulls plass

By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Gjenreising og sanering, Klesforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-099

Atelier KK

[Ole Bulls plass]

Ole Bulls plass

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Brostein, Allmenning, Gjenreising og sanering, Markise, Klesforretning, Plissèfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-315-058

[Teaterparken / Veiten / Ole Bulls plass]

Teaterparken / Veiten / Ole Bulls plass

Gatelys, By- og småsteder, Park, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-125