Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-033

Atelier KK

[DNS, Øvre Ole Bulls Plass, Fløyen]

1932-04-15

Bygninger, Teater, Fjell, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-367-023

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-032

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-bros-01563

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-031

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Barnevogn, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-034

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Barnevogn, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-035

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-01548

Atelier KK

[Laugsprosesjon]

Oldermann trolig fra byggmesterlauget, og håndverkergutter bærende på laugsladen. Den inneholt viktige dokumenter og regnska fra lauget.

Laug, Mann, Kiste, Gutt, Prosesjon

Fotografi ubb-kk-n-444-016

Ukjent

Mot Ulriken fra Teateret, Bergen

Barakker på Øvre Ole Bulls plass

By- og småsteder, Vinter, Brakker, Paraplyforretning

Fotografi ubb-bs-ok-20639

Atelier KK

[Ole Bulls plass]

Ole Bulls plass

By- og småsteder, Park, Gate, Butikk, Markise

Fotografi ubb-kk-n-315-144

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-030