Atelier KK

Melkemessen

Monument, Ku, Gate, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-n-390-079

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-078

Atelier KK

[Laugsprosesjon]

Oldermann trolig fra byggmesterlauget, og håndverkergutter bærende på laugsladen. Den inneholt viktige dokumenter og regnska fra lauget.

Laug, Mann, Man, Kiste, Gutt, Boy, Prosesjon

Fotografi ubb-kk-n-444-016

Atelier KK

[Ole Bulls plass]

Ole Bulls plass

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Gate, Butikk, Shop, Markise

Fotografi ubb-kk-n-315-144

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Barnevogn, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-034

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-030

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-033

Atelier KK

[DNS, Øvre Ole Bulls Plass, Fløyen]

1932-04-15

Bygninger, Teater, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-n-367-023

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-032

Ukjent

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Crowd, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-bros-01563

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-031

Atelier KK

[Montører fra lysverket]

Arbeider, Worker, Gatelys, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Barnevogn, Stigebil, Montør

Fotografi ubb-kk-n-335-035

Lauritz Johan Bekker Larsen

[17. mai, Øvre Ole Bulls plass]

1914-05-17

17. mai, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-01548

Atelier KK

Melkemessen

Monument, Bygninger, Ku

Fotografi ubb-kk-n-390-080

Ukjent

Mot Ulriken fra Teateret, Bergen

Barakker på Øvre Ole Bulls plass

By- og småsteder, Cities and villages, Vinter, Brakker, Paraplyforretning

Fotografi ubb-bs-ok-20639