Divisjonsmusikkorps 12


Ukjent

[Byparken, Paviljongen]

Park, Paviljong, Politi, Benk, Divisjonsmusikkorps, Politiuniform

Olaf Andreas Svanøe

[Divisjonsmusikken (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet) på Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer, Divisjonsmusikkorps

[Divisjonsmusikken på Torget ca.1905]

Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Torgallmenningen v/ Ole Bulls Plass, ca. 1900-1905]

Postkort, By- og småsteder, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Ukjent

[Divisjonsmusikken foran hotell Norge. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Divisjonsmusikkorps

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Ole Bulls plass]

By- og småsteder, Musikkinstrument, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Christian Bøbak

[Håkonshallen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Slottsbygning, Festning, Divisjonsmusikkorps, Musikant

Christian Bøbak

[Torgallmenningen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Bil, By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Divisjonsmusikkorps

K. Knudsen & Co.

Bergen, Walkendorfstaarn.

Postkort, Tårn, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Vaktsoldat

Atelier KK

Byparken

Postkort, Park, Paviljong, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Telegrafbygning

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Militæruniform, Soldat, Musikkinstrument, Kanon, Divisjonsmusikkorps, Brannkorps

Olai Schumann Olsen

Indgangsport til Bergenhus

Gatelys, By- og småsteder, Mann, Festning, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps