Divisjonsmusikkorps 14


Ukjent

[Byparken, Paviljongen]

Park, Paviljong, Politi, Benk, Divisjonsmusikkorps, Politiuniform

Olaf Andreas Svanøe

[Divisjonsmusikken (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet) på Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer, Divisjonsmusikkorps

[Divisjonsmusikken på Torget ca.1905]

Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Torgallmenningen v/ Ole Bulls Plass, ca. 1900-1905]

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Ukjent

[Divisjonsmusikken foran hotell Norge. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Divisjonsmusikkorps

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Ole Bulls plass]

By- og småsteder, Cities and villages, Musikkinstrument, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Christian Bøbak

[Håkonshallen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Slottsbygning, Festning, Divisjonsmusikkorps, Musikant

Christian Bøbak

[Torgallmenningen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Allmenning, Divisjonsmusikkorps

Atelier KK

[Hærjubileet 1928]

1928-01-18

Soldat, Soldier, Allmenning, Yrkesklær, Offiser, Officer, Divisjonsmusikkorps

K. Knudsen & Co.

Bergen, Walkendorfstaarn.

Postkort, Tårn, Crowd, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Guard soldier, Vaktsoldat

Atelier KK

Byparken

Postkort, Park, Paviljong, Crowd, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Telegrafbygning

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Gruppeportrett, Military uniform, Militæruniform, Instrumenter, Divisjonsmusikkorps, Messinginstrument

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Musikkinstrument, Kanon, Divisjonsmusikkorps, Brannkorps

Olai Schumann Olsen

Indgangsport til Bergenhus

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Festning, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps