Divisjonsmusikkorps 14


Ukjent

[Byparken, Paviljongen]

Park, Paviljong, Politi, Benk, Divisjonsmusikkorps, Politiuniform

Olaf Andreas Svanøe

[Divisjonsmusikken (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet) på Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer, Divisjonsmusikkorps

[Divisjonsmusikken på Torget ca.1905]

Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Brigademusikken

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Torgallmenningen v/ Ole Bulls Plass, ca. 1900-1905]

Postkort, By- og småsteder, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Ukjent

[Divisjonsmusikken foran hotell Norge. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Divisjonsmusikkorps

Ukjent

[Divisjonsmusikken (Brigademusikken) på Ole Bulls plass]

By- og småsteder, Musikkinstrument, Divisjonsmusikkorps, Brigademusikkorps, Marsjere

Christian Bøbak

[Håkonshallen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Slottsbygning, Festning, Divisjonsmusikkorps, Musikant

Christian Bøbak

[Torgallmenningen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Bil, By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Divisjonsmusikkorps

Atelier KK

[Hærjubileet 1928]

1928-01-18

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser, Divisjonsmusikkorps

K. Knudsen & Co.

Bergen, Walkendorfstaarn.

Postkort, Tårn, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Vaktsoldat

Atelier KK

Byparken

Postkort, Park, Paviljong, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Telegrafbygning

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Militæruniform, Gruppeportrett, Instrumenter, Divisjonsmusikkorps, Messinginstrument

Norvin Reklamefoto

Divisjonsmusikken

Militæruniform, Soldat, Musikkinstrument, Kanon, Divisjonsmusikkorps, Brannkorps

Olai Schumann Olsen

Indgangsport til Bergenhus

Gatelys, By- og småsteder, Mann, Festning, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps