Forsvaret 247


Gustav Brosing

[Festplassen i Bergen. Gardens musikkorps]

Forsvaret, Soldat, Tuba, Klarinett, Musikkorps, Saksofon, Gardemusikken

Flagskiftet i Bergen i 1905. Unionsflaget stryges

1905-06-09

Forsvaret, Sjøforsvaret, Torpedobåt

M.E. Askeland

2det Bergbateri rekrutskole paa Ulven 1923

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Uniformslue, Rifle

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Gruppebilde av offisere, trolig på Ulven ca. 1910]

Forsvaret, Militæruniform, Gruppeportrett, Offiser, Sabel

Louis Anton Jacobsen

[Båter ved Marineholmen i Bergen]

Forsvaret, Krigsskip, Havn, Kaianlegg, Sjøbod, Sjøforsvaret

Ukjent

[Kong Oscarsgate, Underofficerskolen]

1905-06-07

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Postkort

K. Nyblin

[Den biologisk stasjon på Marineholmen]

Bygninger, Forsvaret, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vei, Forskningsstasjon

Johan von der Fehr

[Øvelse Ulven]

Forsvaret, Soldat, Offiser, Infanteri, Rifle, Militærøvelse

Johan von der Fehr

[Militærleir, Ulven]

Forsvaret, Soldat, Brakker, Teltleir

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Vaktposten

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Rifle, Vaktsoldat

Ramsvik

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Ukjent

Söndag: Familiene paa Besög

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Artillerister på Ulven? før 1910]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Hest

Finn Gundersen; Borghild Gundersen

[Fotoalbum etter Borghild og Finn Gundersen]

Fotoalbum, Forsvaret, Militærvesen, Barn og familie, slektninger

Finn Gundersen

Vagt og signalpost ved hytten paa Ruskenes

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Vakt, Nøytralitetsvakt

Gerhard Marius Nilsen Berg

4de Compagni Bergens Linjebataillon 1905.

Forsvaret, Soldat, Yrkesklær, Gevær, Sabel

Gerhard Marius Nilsen Berg

4de Compagni Bergens Linjebataillon 1905.

Forsvaret, Soldat, Brakker, Yrkesklær, Gevær, Sabel

Johan Bernhard Carlsen

Kadetleiren Fr-Værn

Forsvaret, Oversiktsbilde, Kaserne, Militærleir

Anders Beer Wilse

Den Norske marine.

Forsvaret, Soldat, Postkort, Skipsdekk, Kanon, Marinegast, Marineoffiser, Marineuniform

Ukjent

[Soldater. Herman Friele, Sigurd Holst, Henrik Vedeler,?, Axel Jacobsen]

Bord, Stol, Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Uniformslue, Pipe

Ukjent

Minde fra Ulven 1878

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Gruppeportrett, Pipe

Das Fahrrad im Heeresdienst: Ein Adjutant veerteilt im Manöverguartier die Depeschen an die fahrenden Ordonnanzen

Forsvaret, Soldat, Sykkel, Soldathjelm, Hest, Xylografi

Ukjent

På Flatöen 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Nøytralitetsvakt

Ukjent

På Flatöen 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Ukjent

På Flatöen 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Telt, Nøytralitetsvakt

Ukjent

På Flatöen 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Nøytralitetsvakt

A. Tellefsen

[Gruppebilde utenfor Fotografens Atelie]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Fotoatelier

A. Tellefsen

[Militær transport. Trolig på Voss]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Sykkel, Hest, Hestekjøretøy

Ukjent

Bergen Militære v/ Neevegården

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Sykehus, Rifle

Ukjent

Bergen Militære v/ Neevegården

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Sykehus, Rifle

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1864]

Forsvaret, Militæruniform, Musiker, Tromme, Musikkorps, Brigademusikken, Trompet

Oscar Hansen

[Soldater rundt et bord]

Bord, Stol, Flaske, Forsvaret, Militæruniform, Soldat

Oscar Hansen

[Gruppebilde av soldater]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Sverd

Ukjent

[Marineholmen]

Forsvaret, Havn, Kaianlegg, Torpedobåt

Rudolph Stoltz

[Soldater på øvelse]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kystfort, Militærøvelse, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldat på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Brakker, Kaserne, Kystfort, Seng, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Kaserne, Sovesal, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater som hviler seg]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater tar pause]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat

Rudolph Stoltz

[Soldater på utmarsj]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Båt, Mann, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Båt, Sjøforsvaret, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldat posere for fotograf]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Kanon, Fort, Rifle

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kikkert, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Hund, Mann, Kystfort, Kystartilleri