Forsvaret 276


Gustav Brosing

[Festplassen i Bergen. Gardens musikkorps]

Soldat, Forsvaret, Tuba, Klarinett, Musikkorps, Saksofon, Gardemusikken

Flagskiftet i Bergen i 1905. Unionsflaget stryges

1905-06-09

Forsvaret, Sjøforsvaret, Torpedobåt

M.E. Askeland

2det Bergbateri rekrutskole paa Ulven 1923

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Uniformslue, Rifle

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Gruppebilde av offisere, trolig på Ulven ca. 1910]

Gruppeportrett, Militæruniform, Forsvaret, Offiser, Officer, Sabel

Louis Anton Jacobsen

[Båter ved Marineholmen i Bergen]

Forsvaret, Krigsskip, Havn, Kaianlegg, Sjøbod, Sjøforsvaret

Ukjent

[Kong Oscarsgate, Underofficerskolen]

1905-06-07

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Postkort

K. Nyblin

[Den biologisk stasjon på Marineholmen]

Bygninger, Vei, Forsvaret, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Forskningsstasjon

Johan von der Fehr

[Øvelse Ulven]

Soldat, Militærøvelse, Forsvaret, Offiser, Officer, Infanteri, Rifle

Johan von der Fehr

[Militærleir, Ulven]

Soldat, Teltleir, Brakke, Forsvaret

Leiren i Loddefjord.

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Teltleir, Forsvaret, Rifle

Leiren i Loddefjord.

Militærleir, Soldat, Teltleir, Forsvaret, Rifle

Vaktposten

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Rifle, Vaktsoldat

Ramsvik

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Rifle

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Rifle

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Rifle

Ukjent

Söndag: Familiene paa Besög

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Rifle

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Artillerister på Ulven? før 1910]

Soldat, Militæruniform, Hest, Forsvaret

Finn Gundersen; Borghild Gundersen

[Fotoalbum etter Borghild og Finn Gundersen]

Fotoalbum, Forsvaret, Militærvesen, Barn og familie, slektninger

Finn Gundersen

Vagt og signalpost ved hytten paa Ruskenes

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Vakt

Ukjent

Elevene 1876

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sverd

Ukjent

[Militærleir]

Militærleir, Soldat, Teltleir, Forsvaret, Kaserne

Ukjent

Korporalsklassen 1884

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sverd

Ukjent

Korporalsklassen 1885

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sverd

Gerhard Marius Nilsen Berg

4de Compagni Bergens Linjebataillon 1905.

Soldat, Gevær, Forsvaret, Yrkesklær, Sabel

Gerhard Marius Nilsen Berg

4de Compagni Bergens Linjebataillon 1905.

Soldat, Gevær, Brakke, Forsvaret, Yrkesklær, Sabel

Johan Bernhard Carlsen

Kadetleiren Fr-Værn

Militærleir, Forsvaret, Oversiktsbilde, Kaserne

Ukjent

[I.R. 9, nøytralitetsvakt, Kvarven, september 1939]

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Rifle

Gerhard Marius Nilsen Berg

Regimentsssamlingen 1912

Soldat, Militæruniform, Sanitet, Forsvaret, Mann

Gerhard Marius Nilsen Berg

Fridthjof Martens med Kamerater fra Rekruttskolen 1911. Kolskogen - Ulven

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Trekkspill, Sanitet, Forsvaret, Mann

Gerhard Marius Nilsen Berg

Fridthjof Martens m/ Barakkelaget Rekruttskolen Ulven 1911

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann

Gerhard Marius Nilsen Berg

Indrykning, Ulven 1/5-1911

1911-05-01

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Postkort, Mann

Anders Beer Wilse

Den Norske marine.

Soldat, Skipsdekk, Forsvaret, Postkort, Kanon, Marinegast, Marineoffiser, Marineuniform

Ukjent

[Soldater. Herman Friele, Sigurd Holst, Henrik Vedeler,?, Axel Jacobsen]

Bord, Stol, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Uniformslue, Pipe

Ukjent

Minde fra Ulven 1878

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Pipe

Das Fahrrad im Heeresdienst: Ein Adjutant veerteilt im Manöverguartier die Depeschen an die fahrenden Ordonnanzen

Soldat, Hest, Forsvaret, Sykkel, Soldathjelm, Xylografi

Ukjent

På Flatöen 1914

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Nøytralitetsvakt

Ukjent

På Flatöen 1914

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Nøytralitetsvakt, Rifle

Ukjent

På Flatöen 1914

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Nøytralitetsvakt

Ukjent

På Flatöen 1914

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Nøytralitetsvakt

A. Tellefsen

[Gruppebilde utenfor Fotografens Atelie]

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Fotoatelier

A. Tellefsen

[Militær transport. Trolig på Voss]

Soldat, Militæruniform, Hest, Forsvaret, Sykkel, Hestekjøretøy

Ukjent

Bergen Militære v/ Neevegården

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sykehus, Rifle

Ukjent

Bergen Militære v/ Neevegården

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sykehus, Rifle

Oscar Hansen

[Brigademusikken 1864]

Militæruniform, Forsvaret, Musiker, Tromme, Musikkorps, Brigademusikken, Trompet

Oscar Hansen

[Soldater rundt et bord]

Bord, Stol, Flaske, Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Oscar Hansen

[Gruppebilde av soldater]

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Sverd

Ukjent

[Marineholmen]

Forsvaret, Havn, Kaianlegg, Torpedobåt

Rudolph Stoltz

[Soldater på øvelse]

Soldat, Militæruniform, Militærøvelse, Forsvaret, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldat på kaserne]

Soldat, Brakke, Forsvaret, Kaserne, Kystfort, Seng, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater på kaserne]

Soldat, Forsvaret, Kaserne, Sovesal, Kystfort, Kystartilleri