Sjøforsvaret 13


Flagskiftet i Bergen i 1905. Unionsflaget stryges

1905-06-09

Forsvaret, Sjøforsvaret, Torpedobåt

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Viking paa Puddefjorden 05]

Skip, Krigsskip, Sjøforsvaret

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Panserskipet Tordenskjold]

Krigsskip, Robåt, Kanon, Sjøforsvaret, Panserskip

Lauritz Johan Bekker Larsen

Viking paa Puddefjorden 05

Skip, Krigsskip, Sjøforsvaret

Louis Anton Jacobsen

[Båter ved Marineholmen i Bergen]

Forsvaret, Krigsskip, Havn, Kaianlegg, Sjøbod, Sjøforsvaret

K. Nyblin

Bergensutstillingen i 1898 - Udstillingsterrainet

Paviljong, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret, Akvarium

Wilhelm Wittusen

[Marinegaster på "Tordenskjold". Merket Vintertogtet 1912 - 13.]

Skip, Skipsdekk, Marinegast, Sjøforsvaret

Johan Kjennerud

[Militært fartøy ved Marineholmen]

Skip, Dampskip, Marinegast, Marineoffiser, Sjøforsvaret

Sjøforsvaret, Torpedobåt

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Båt, Sjøforsvaret, Kystartilleri

Severin Kannelønning

Britiske minefiskere Lervik, Stord

Postkort, Krigsskip, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret, Minefiske

Severin Kannelønning

Britiske minefiskere paa Lervik havn

Postkort, Krigsskip, Havn, Sjøforsvaret, Minefiske

Norvin Reklamefoto

M.K.V. KNM Bergen.

1955-07-07

Propell, Sjøforsvaret, Sjøfart, Fregatt