Sjøforsvaret 30


Flagskiftet i Bergen i 1905. Unionsflaget stryges

1905-06-09

Forsvaret, Torpedobåt, Sjøforsvaret

Lauritz Johan Bekker Larsen

Viking paa Puddefjorden '05

Skip, Krigsskip, Sjøforsvaret

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Puddefjorden

Krigsskip, Robåt, Kanon, Panserskip, Sjøforsvaret

Lauritz Johan Bekker Larsen

Viking paa Puddefjorden 05

Skip, Krigsskip, Sjøforsvaret

Louis Anton Jacobsen

[Båter ved Marineholmen i Bergen]

Forsvaret, Krigsskip, Havn, Kaianlegg, Sjøbod, Sjøforsvaret

K. Nyblin

Bergensutstillingen i 1898 - Udstillingsterrainet

Paviljong, Oversiktsbilde, Akvarium, Sjøforsvaret

Wilhelm Wittusen

[Marinegaster på "Tordenskjold". Merket Vintertogtet 1912 - 13.]

Skip, Skipsdekk, Marinegast, Sjøforsvaret

Johan Kjennerud

[Militært fartøy ved Marineholmen]

Skip, Dampskip, Marinegast, Marineoffiser, Sjøforsvaret

[Torpedobåter]

Torpedobåt, Sjøforsvaret

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Båt, Sjøforsvaret, Kystartilleri

Severin Kannelønning

Britiske minefiskere Lervik, Stord

Postkort, Krigsskip, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret, Minefiske

Severin Kannelønning

Britiske minefiskere paa Lervik havn

Postkort, Krigsskip, Havn, Sjøforsvaret, Minefiske

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Fyrlykt, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Brakke, Hall, Bunkers, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Båt, Buss, Ferge, Kaianlegg, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Lastebil, Garasje, Folkevogn, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bygninger, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Bunkers, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

FAD Håkonsvern

1962-05-07

Oversiktsbilde, Sjøforsvaret

Norvin Reklamefoto

M.K.V. KNM Bergen.

1955-07-07

Sjøfart, Propell, Sjøforsvaret, Fregatt