Kadett 13


[Portrettbilder, kadetter]

Gruppeportrett, Dampskip, Mann, Kadett, Dress

Atelier KK

[Aurora (Авро́ра)]

Krigsskip, Robåt, Kadett, Skoleskip

Atelier KK

[Aurora (Авро́ра)]

Flag, Flagg, Krigsskip, Robåt, Kadett, Skoleskip

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Parade, Kanon, Kadett, Marinegast, Marineuniform

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Parade, Soldat, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Parade, Kanon, Kadett, Marinegast, Marineuniform, Fetevarehandlere

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Parade, Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt, Panserskip

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordeskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Parade, Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Salg, 1800-tallet, Gård, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel