Kadett 11


Atelier KK

[Aurora (Авро́ра)]

Krigsskip, Robåt, Kadett, Skoleskip

Atelier KK

[Aurora (Авро́ра)]

Krigsskip, Robåt, Kadett, Flagg, Skoleskip

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Soldat, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Kadett, Kanon, Marinegast, Marineuniform, Parade, Fetevarehandlere

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordenskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Havn, Kadett, Kaianlegg, Marinegast, Marineuniform, Torpedobåt, Panserskip

Atelier KK

[Fra panserskipet Tordeskjolds besøk i Bergen]

1933-08-14

Oversiktsbilde, Kadett, Marinegast, Musikkorps, Marineuniform, Parade

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt