Soldat 898


Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Soldat, Personbil, Portal

Gustav Brosing

[Festplassen i Bergen. Gardens musikkorps]

Forsvaret, Soldat, Tuba, Klarinett, Musikkorps, Saksofon, Gardemusikken

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Tur til Fløyen]

Militæruniform, Soldat, Oversiktsbilde

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Mann ved Fløistuen]

Militæruniform, Soldat, Mann, Gutt, Restaurant/Kafe

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Militæruniform, Soldat, Mann, Russergraver

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Militæruniform, Soldat, Mann, Russergraver

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Militæruniform, Soldat, Mann, Russergraver, Journalist

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Soldat, Mann, Hatt, Frakk, Russergraver, Journalist

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Soldat, Krigsgrav, Russergraver, Krigsfange

Ukjent

[Oppgravingen av Sovjetiske krigsfanger]

Soldat, Lege, Krigsgrav, Uniform, Russergraver, Krigsfange

Gustav Brosing

Solheim Kirkegård

1955-05-08

Soldat, Krigsgrav, Blomster, Gravplass, Sykepleier

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Mann

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Mann

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Mann

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Mann

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Mann

Ukjent

[Tysk soldat]

Militæruniform, Soldat, Mann

[Nedre Torvet]

Soldat, Seilskip, Sjøbod, Hestekjøretøy

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Soldater]

Militæruniform, Soldat, Infanteri

Gerhard Marius Nilsen Berg

[Tre menn ved Ulven militærleir]

Militæruniform, Soldat, Mann, Pipe, Langpipe

John Fredrikson`s Eftf.

Fra Grænsevagten 1905. Feltarbeide

Militæruniform, Soldat, Spade, Jegerkorps

John Fredrikson`s Eftf.

Fra grænsevagten 1905. Et Feltkjøkken

Militæruniform, Soldat, Sinkbøtte, Jegerkorps, Feltkjøkken

John Fredrikson`s Eftf.

Vagten ved Lier Gaard

Militæruniform, Soldat, Hund, Offiser, Jegerkorps

John Fredrikson`s Eftf.

Fra Grænsevagten 1905. Paa Feltvagt

Militæruniform, Soldat, Offiser, Gevær, Telt, Militærleir

John Fredrikson`s Eftf.

[Grensevakten, 1905]

Soldat, Postkort, Kantonnement

Fra Grændsevagten 1905. Mitrailleuseskydning

Soldat, Mitraljøse

Knud Knudsen

[Soldat til hest]

Militæruniform, Soldat, Hest, Hund, Ridning, Sabel

M.E. Askeland

2det Bergbateri rekrutskole paa Ulven 1923

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Uniformslue, Rifle

K. Nyblin

[Visittkortfotografi]

Studioportrett, Militæruniform, Soldat, Mannsportrett, Visittkortfotografi

Marcus Selmer

[Visittkortfotografi]

Studioportrett, Militæruniform, Soldat, Mannsportrett, Visittkortfotografi

Ukjent

[Gruppeportrett av soldater]

Militæruniform, Soldat, Mann, Gruppeportrett

Ukjent

Soldathjemmet. Ulven

Militæruniform, Soldat, Postkort, Mann, Gruppeportrett, Militærleir

Ukjent

[Tyske soldater ved et frakteskip]

Skip, Soldat, Kanon

Ukjent

[Tyske soldater med sykler i vågsbunnen]

Militæruniform, Soldat, Andre verdenskrig, Sykkel, Soldathjelm, By- og småsteder, Okkupasjonsmakt, Marsjere

Ukjent

[Tyske soldater marsjere i gatene i Bergen]

Krig, Soldat, By- og småsteder, Gate, Marsjere

Leif M. Endresen

[Tysk fly som har styrtet ved Brann Stadion, 1943 eller 1944.]

Militæruniform, Soldat, Militærfly

[Hjelpemannskaper på Festningskaien.]

1944-04-20

Militæruniform, Soldat, Det Sivile Luftvern, Hjelm

Ukjent

[Gruppeportrett]

Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Rifle

La Ville de Bergen

Kunst, Soldat, Oversiktsbilde, Seilskip, Sjøbod

Ukjent

[Kong Oscarsgate, Underofficerskolen]

1905-06-07

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Postkort

Johan Friedrich Leonhard Dreier

Passagen fra Posthuset nedover Torvet i Bergen

Soldat, Fjell, Folkeliv, Torg, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy

Fedor Tegnér

[Fredrik Nannestad]

Studioportrett, Militæruniform, Soldat, Mann, Visittkortfotografi, Ryggsekk, Rifle

Johan von der Fehr

[Øvelse Ulven]

Forsvaret, Soldat, Offiser, Infanteri, Rifle, Militærøvelse

Johan von der Fehr

[Militærleir, Ulven]

Forsvaret, Soldat, Brakker, Teltleir

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Vaktposten

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Rifle, Vaktsoldat

Ramsvik

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Ukjent

Fra nöitralitetsvakten 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt