Vaktsoldat 31


Vaktposten

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Rifle, Vaktsoldat

Enoch Djupdræt

Fra Bergenhus.

Militæruniform, Festning, Vaktsoldat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Flagg, Våpen, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltsykehus

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Soldat, Bil, Sykkel, Soldathjelm, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, Flagg, Motorsykkel, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Jeep, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-01-27

Mann, Kanal, Våpen, Vaktsoldat, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Hovedkvarter, UNSCO, Dykkerdrakt

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Flyfoto, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, 35 mm, Våpen, Skur, Militærleir, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Tannpuss

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Militæruniform, 35 mm, Sigarett, General, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærpoliti

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Barn, Militæruniform, Soldat, Mann, Kurv, 35 mm, Vei, Gruppe, Våpen, Fotograf, Telt, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Piggtråd, Veisperring, Esel

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, 35 mm, Våpen, Vaktsoldat, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, 35 mm, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Grøft, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Telefon, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Veisperring

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, Gruppe, Våpen, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Observasjonspost, Veisperring, Esel

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Telefon, Flagg, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Grøft, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Hest, Telefon, Mann, Flagg, Bonde, Åker, Våpen, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Våpen, Militærleir, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, By- og småsteder, Bading, Flagg, Sjø, Strand, Våpen, Skilt, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Hovedkvarter, Minaret, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Flagg, Gruppe, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Grøft, Jeep, Drikke, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Observasjonspost, Ørken, Mine

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, By- og småsteder, Flagg, Våpen, Offiser, Skilt, Vaktsoldat, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Turban, Militærpoliti, Hovedkvarter, Minaret

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Mann, Teppe, Gateselger, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Mann, Gutt, Gruppe, Moske, Offiser, Vaktsoldat, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Turban, Militærpoliti, Hovedkvarter, Minaret

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Vei, Gruppe, Lastebil, Våpen, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Observasjonspost, Veisperring, Tilhenger

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Soldat, Butikk, Telefon, Mann, Kart, Gruppe, Lastebil, Hårklipp, Verksted, Offiser, Frisør, Klokketårn, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Hovedkvarter, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Kvinne, Militæruniform, Soldat, Sykkel, Soldathjelm, By- og småsteder, Gutt, Våpen, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Flyfoto, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Fat, Gruppe, Våpen, Offiser, Vaktsoldat, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Turban, Militærpoliti, Bilmekaniker

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Bank, Kirke, Gutt, Håndkjerre, Allmenning, Vaktsoldat

Atelier KK

Bergenhus

Bygninger, Festning, Vaktsoldat

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Gevær, Vaktsoldat, Sjakett

Atelier KK

Tempelgård

Arkitektur og byggeskikk, Paviljong, Tempel, Turisme, Planter, Kirkespir, Eksteriør, Steingjerde, Figur, Krigskirkegård, Vaktsoldat, Tradisjonell byggeskikk, Steinfliser

Knud Knudsen

Parti af Bergenhus Fæstning

By- og småsteder, Festning, Vaktsoldat

K. Knudsen & Co.

Bergen, Walkendorfstaarn.

Postkort, Tårn, Folkemengde, Musikkorps, Divisjonsmusikkorps, Vaktsoldat

Ukjent

[Tysk vakt ved inngangen til "Gestapohuset".]

Militæruniform, Soldat, Andre verdenskrig, Okkupasjonsmakt, Vaktsoldat, Gestapo