Fort 23


Bjørn Berland

Axim. Febr. 63

By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Sjø, Kyst, Øy, Kanon, Fort

Bjørn Berland

Elmina Castle. 19.3.65

1965-03-19

Arkitektur og byggeskikk, Fargefotografi, Mann, Lysbilde, 35 mm, Fort, UNESCO

Bjørn Berland

Elmina Castle. 19.3.65

1965-03-19

Arkitektur og byggeskikk, Fargefotografi, Mann, Lysbilde, 35 mm, Fort, UNESCO, Uniform

Gustav Brosing

"Katten"

1957-09-20

By- og småsteder, Bolighus, Fort, Mur

Gustav Brosing

Katten

1957-08-29

By- og småsteder, Bolighus, Fort, Mur

C.A. Erichsen

Bergen. Fredriksberg Fort.

Postkort, Fort, Festning

Nordnæs, Bergen

Skole, Fort, Observatorium, Sjømannsskole

Ukjent

The Ide Fjord from the Fortress of Fredrikssten, Norway

Fort

Ukjent

The old Fortress of Fredrikshald, Norway

Fort

Rudolph Stoltz

[Sandviksbatteriet]

Militæruniform, Soldat, Mann, Kanon, Fort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldat posere for fotograf]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Kanon, Fort, Rifle

Rudolph Stoltz

[Soldater ved kanonstilling, Kvarven fort]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kanon, Fort, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Flagg, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Signalflagg

Rudolph Stoltz

[Hellen fort]

Forsvaret, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Signalflagg

Rudolph Stoltz

[Kvarven]

Militæruniform, Soldat, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Orograf

Rudolph Stoltz

[Soldater på Gravdal, Kvarven fort]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Fort, Brakker, Kaserne, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Rudolph Stoltz

Soldater ved kanonstilling

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Gruppe, Kanon, Fort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

Soldater ved kanonstilling

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Gruppe, Kanon, Fort, Kystartilleri

Ukjent

Fredriksberg - Brandvakt

Fort, Telegrafstolpe, Brannvesen

Jacob Blaauw Kooter

[Fort?]

Oversiktsbilde, Kanon, Fort

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Georgernes verft]

1970-08-24

Flyfoto, Park, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fort

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Batteriet på Fæsteråsen i Olsvik]

1958-09-04

Flyfoto, Forsvaret, Oversiktsbilde, Fort