Kaserne 66


Ukjent

[Kringsjåveien ved Vågedalen. Ruiner. Tysk vaskeri og kantine til venstre]

1946-02-27

By- og småsteder, Gate, Bro, Lastebil, Vaskeri, Ruiner, Kaserne

Ukjent

[Ulven]

Militæruniform, Soldat, Kaserne, Rifle

Ukjent

[Gruppeportrett]

Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Kaserne, Pipe, Trekkspill

Johan Bernhard Carlsen

Kadetleiren Fr-Værn

Forsvaret, Oversiktsbilde, Kaserne, Militærleir

Thorvald Selmer

[Kokker på Ulven]

Soldat, Forkle, Kaserne, Pipe, Militærleir, Kokk

Koengen-Sverresborg

1924-09-01

Hage, Reperbane, Kaserne, Vollmesterbolig

Thorvald Selmer

[Kokker på Ulven]

Soldat, Forkle, Kaserne, Pipe, Militærleir, Kokk

Thorvald Selmer

[Ulven]

Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Kaserne, Brigademusikkorps, Militærleir

Thorvald Selmer

[Ulven]

Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Offiser, Kaserne, Militærleir

Thorvald Selmer

[Ulven]

Oversiktsbilde, Kaserne, Militærleir

Thorvald Selmer

[Ulven]

Soldat, Kaserne, Telt, Militærleir, Teltleir

Ukjent

Rekruttskolen v/ Kystartilleriet i Gravdal 1900

Militæruniform, Soldat, Hund, Gruppeportrett, Kaserne, Rifle, Rekrutt

Rudolph Stoltz

[Soldat på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Brakker, Kaserne, Kystfort, Seng, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Kaserne, Sovesal, Kystfort, Kystartilleri

Rudolph Stoltz

[Soldater]

Forsvaret, Soldat, Kaserne, Militærleir

Rudolph Stoltz

Oversiktsbilde

Fjell, Oversiktsbilde, Vei, Kyst, Kaserne, Militærleir

Rudolph Stoltz

[Soldater på Gravdal, Kvarven fort]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Fort, Brakker, Kaserne, Kystfort, Kystartilleri

Ukjent

Hilsen fra Soldathjemmet, Ulven

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Postkort, Gruppeportrett, Kaserne, Militærleir

Ukjent

[Ulven]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Postkort, Gruppeportrett, Kaserne, Telt, Militærleir, Teltleir

N.K.

Tvildemoen, Voss

Forsvaret, Soldat, Postkort, Sykkel, Kaserne

Enoch Djupdræt

[Tysk kaserne ved Skjoldbukta]

Snø, Vinter, Kaserne

Atelier KK

[Forlegningen på Sverresborg, etter eksplosjonsulykken 20.4.1944]

Vindu, Portal, Kaserne, Takrytter

Atelier KK

[Soldater på Ulven 1933]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne, Militærleir, Eksersis

Atelier KK

[Soldater på Ulven 1933]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Hest, Kaserne, Militærleir, Eksersis

Atelier KK

[Soldater på Ulven 1933]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne, Militærleir, Eksersis

Atelier KK

[Soldater på Ulven 1933]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne, Militærleir, Eksersis

Atelier KK

[Soldater på Ulven 1933]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne, Militærleir, Eksersis

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal, Telegrafavd.]

Bord, Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Mann, Gruppeportrett, Kaserne

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Kaserne

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Mann, Dress, Skilderhus, Kaserne

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Gruppeportrett, Kaserne

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Soldat, Sekk, Kaserne

Rolf Norvin

Befalskolen for hærens transportkorps og intendantur

1957-07-04

Kaserne, Militærleir

Rolf Norvin

Befalskolen for hærens transportkorps og intendantur

1957-07-04

Kaserne, Militærleir

Ralph L. Wilson

Bilder fra Akershus.

Bolighus, Festning, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Hest, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Kaserne, Indianerdrakt

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Brakker, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Flagg, Kaserne, Telt

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Brakker, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Brakker, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Landskap, Forsvaret, Hestekjøretøy, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Landskap, Forsvaret, Flagg, Hestekjøretøy, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbile

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Brakker, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Kaserne, Sverd

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Soldat, Brakker, Kaserne, Sverd, Kopp

Ralph L. Wilson

Militærbilde

Forsvaret, Soldat, Kaserne, Kokk