Samfunn, stat og kommune 6


Atelier KK

[Repro av skjema med tekst Bergen Kommunes laanegjeld]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Repro av et skjema: Bergen bykasses budget]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer

[Repro av skjema: Forsorgsvæsenet - Alderstrygden]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Repro av skjema: Skatterestanser 1905-1925]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Repro av skjema: Bergen formue, skattbar indtægt, skatt]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Repro skjema: Ekstraordinære utgifter i anledning arbeidsløsheten]

Samfunn, stat og kommune, Offentlige kontorer