El-, gass- og vannforsyning 61


Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Legging av to nye eggeformete avløpsrør]

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ralph L. Wilson

[Spillverk på lagerområdet til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Snø, Brakke, Vinter, Anleggsarbeider, Sjøbod, Tønne, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Ovn og overdekkning av grøft før vinterarbeid]

Arbeider, Mann, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Trillebår, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[verksted, Bergens Vand og Kloakvæsen]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Taklampe, Snekkerverksted, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Ralph L. Wilson

Skifting av vannledning. Blykoker i fronten av bildet.

Arbeider, Hest, Yrkesklær, Mann, Smau, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verksted, Verktøy, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Trillebår, Yrkesklær, Sand, Tønne, El-, gass- og vannforsyning, Sementblander

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Brakke, Tønne, Verktøy, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Arbeid av Bergens Vand- og Kloakvæsen ved Strømgaten 1]

Arbeider, Gate, Mann, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Yrkesklær, Mann, Smie, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Ralph L. Wilson

[Tarlebødammen]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Verktøy, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Brakke, Byggeplass, Demning, Verktøy, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Yrkesklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Kran, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Demning, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Yrkesklær, Anleggsarbeider, Demning, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Snø, Vinter, Anleggsarbeider, Demning, Skur, Kran, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Skur, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Barn i arbeid, Gutt, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Barn i arbeid, Gutt, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Barn i arbeid, Gutt, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Trillebår, Bolighus, Rør, Steinmur, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning