Gasstank 9


Gustav Brosing

[Dokkebakken v/ Gassverket (verket revet i 1969)]

Gatelys, Gate, Bolighus, Brostein, Gasstank

Johanne Pihl

Compangniets Tanker 1900

Tregjerde, Gasstank

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Kaianlegg, Gassverk, Industriområde, Gasstank

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bygninger, Kaianlegg, Gassverk, Industriområde, Pipe, Gasstank

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Kaianlegg, Skorstein, Industribygning, Gassverk, Industriområde, Gasstank

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen - Dokkeskjærskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Båtforening, Gassverk, Gasstank

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole, Murhus, Gasstank