Demonstrasjon 15


Herman van Rees

[Demonstrasjoner ved Byparken i forbindelse med konflikten med lærerne.]

Lærer, Folkemengde, Motstandskamp, Demonstrasjon

Finn Tollefsen

Nei til atomvåpen demonstrasjon Bergen

1982-10-24

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, 35 mm, Demonstrasjon, Pressefotografi, Parole

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Barn, By- og småsteder, Flag, Flagg, Sykkel, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Demonstrasjon, Mellomformat, FN, UNEF, Sykebil

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Barn, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Våpen, Demonstrasjon, Mellomformat, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Uniformslue, Matros, Matrosdress, Matroslue, Demonstrasjon, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, By- og småsteder, Soldat, Vei, Militæruniform, Teltleir, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Demonstrasjon, Barbering, Mellomformat, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, General, Militæruniform, Kontaktkopi, Folkemengde, Gruppe, Fotograf, Demonstrasjon, Filmkamera, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Piggtråd

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Kontaktkopi, Folkemengde, Våpen, Demonstrasjon, Mellomformat, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, General, Militæruniform, Bil, Car, Kontaktkopi, Folkemengde, 35 mm, Gruppe, Demonstrasjon, FN, Tanks

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, Soldat, General, Militæruniform, Fly, Kontaktkopi, Folkemengde, 35 mm, Gruppe, Demonstrasjon, Solbriller, Jeep, Filmkamera, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Bil, Car, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Gutt, 35 mm, Våpen, Demonstrasjon, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Mann, Folkemengde, Gutt, 35 mm, Våpen, Demonstrasjon, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Telt, Bil, Car, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Gutt, 35 mm, Demonstrasjon, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyfoto, Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Brodering, Kontaktkopi, Folkemengde, Demonstrasjon, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Piggtråd, UNRWA

Atelier KK

[1. mai ukjent år]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Folkemengde, 1. mai, Demonstrasjon, Parole