Observasjonspost 31


Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Kontaktkopi, Kanal, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Mat, Soldat, Flag, Flagg, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Mat, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Kontaktkopi, Barbering, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Tanks, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Tavle, Undervisning, Klasserom, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Soldat, Flag, Flagg, Telt, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Flyfoto, Veisperring, Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Telt, Fly, Kamel, Kontaktkopi, Kamera, Fotograf, Kikkert, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Soldat, Flag, Flagg, Flyktning, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, Trekasse, Lastebil, Lager, Sekk, Mellomformat, FN, Observasjonspost, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Telt, Bading, Soldathjelm, Mann, Våpen, Kontaktkopi, 35 mm, Kikkert, Jeep, Esel, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Soldat, Flag, Flagg, Telt, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Veisperring, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Gruppe, Vaktsoldat, Mellomformat, Esel, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Våpen, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Vaktsoldat, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Vaktsoldat, Grøft, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Hest, Soldathjelm, Mann, Våpen, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Bonde, Åker, Vaktsoldat, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Kontor, Office, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Kart, Offiser, Officer, Grøft, Mellomformat, FN, UNEF, Turban, Turban, Piggtråd, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Landskap, Militærleir, Soldat, Vei, Militæruniform, Telt, Kontaktkopi, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Turban, Turban, Observasjonspost, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Mat, Landskap, Kvinne, Barn, By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Vei, Flag, Flagg, Telt, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF, Turban, Turban, Observasjonspost, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Våpen, Kontaktkopi, Gruppe, Vaktsoldat, Grøft, Jeep, Drikke, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Piggtråd, Observasjonspost, Ørken, Mine

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Landskap, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Gruppe, Jeep, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Teppe, Gateselger, Vaktsoldat, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Veisperring, Soldat, Vei, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Lastebil, Gruppe, Vaktsoldat, Mellomformat, FN, UNEF, Piggtråd, Observasjonspost, Tilhenger

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Fjell, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Fjell, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Kontaktkopi, Gruppe, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Interiør, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Kaffekopp, Kontaktkopi, Skur, Offiser, Officer, Kaffekanne, Kikkert, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Landskap, Fjell, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Telt, Fly, Kontaktkopi, Gruppe, Offiser, Officer, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Landskap, Flyfoto, Militærleir, Kontaktkopi, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Landskap, Flyfoto, Fjell, Militærleir, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Landskap, Fjell, Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Fly, Soldathjelm, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Skur, Kikkert, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, Observasjonspost, Ørken

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kikkert, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Observasjonspost

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Soldathjelm, Skur, Kikkert, Mellomformat, FN, UNEF, Observasjonspost