Bergen museum 585


Knud Knudsen

[Det Klagenbergske hus, et av byggene til Bergens Museum]

Museum, Bygninger, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

1800-tallet, Bergen, Norge, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endel Gaver til Museets vordene samling

Norge, Gave, Bergen museum, Møbler, Husgeråd

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endel Gaver til Museets vordene samling

Norge, Gave, Bergen museum, Møbler, Husgeråd

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endel Gaver til Museets vordene samling

1825-10-29

Norge, Gave, Bergen museum, Møbler, Husgeråd

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endel Gaver til Museets vordene samling

1825-10-29

Norge, Gave, Bergen museum, Møbler, Husgeråd

Mattias Tveitane

1975-05-23

Norge, Gave, Bergen museum, Møbler, Husgeråd

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 020

1835-06-25

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Halden

Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Arendal

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 023

1835-05-07

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Kristiansand

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergen museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

W. F. K. Christie: Plan til en kort Veiledning for dem som besee Bergens Museum.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 1

1852-03-16

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 2

1840-12-04

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 3.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Notat

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 1.

1851-06-03

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

G. T. Balander

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 2.

1846-03-03

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Werner Hosewinckel Christie

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 3.

1847-06-15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Werner Hosewinckel Christie

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 4.

1845-08

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 5

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 6

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 1.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 2.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 3.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 4.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 5.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 6

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 7

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 8.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 9.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 10

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 11.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 12.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 13.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 14.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 16.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 17.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 18.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 19.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 20.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 21.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 22

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 23

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register