Vossebanen 187


Olaf Andreas Svanøe

Ved Hop Station

Postkort, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

Mittet & Co.

Jernbane, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Mittet & Co.

Vaxdal, Vossebanen-Norge

Fabrikk, Bygd, Mølle, Bolighus, Residential Building, Vossebanen

William Dobson Valentine

View between Bolstad og Dale

Jernbane, Fjell, Bergensbanen, Vossebanen

Mittet & Co.

Vossevangen. Railway.

Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykker

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykker

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Gruppeportrett, Jernbanestasjon, Jernbanevogn, Melkespann, Vossebanen, Ulykker

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Jernbane, Metallgjerde, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen

A.J.K.

Hop St.

Postkort, Jernbane, Jernbanestasjon, Vossebanen

Peter Alstrup

Voss Jernbane

Postkort, Elv, Tregjerde, Jernbaneskinner, Vossebanen

N.K.

Fra Vossebanen, Bolken

Landskap, Landscape, Postkort, Jernbanestasjon, Vossebanen

F. M. & Co.

Norge. Fra Vossebanen

Landskap, Landscape, Postkort, Vossebanen, Jernbanetunnel, Dresin

Ukjent

[Trengereid]

Jernbane, Jernbanestasjon, Bolighus, Residential Building, Sjøbod, Bergensbanen, Vossebanen

Ukjent

[Trengereid ca 1900]

Landskap, Landscape, Jernbane, Jernbanestasjon, Bolighus, Residential Building, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Ukjent

[Trengereid stasjon ca 1900]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Marcus Selmer

Parti af Nestun ved Bergen

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Vossebanen

Marcus Selmer

Vossebanen ved Evanger.

Landskap, Landscape, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Jernbanestasjon, Snø, Vinter, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Fra Hop]

Jernbanestasjon, Snø, Vinter, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Trikotasjefabrikken. Hop stasjon.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk, Perrong

Enoch Djupdræt

Vistasjon, Vossebanen

Tunnel, Vossebanen, Dresin

Enoch Djupdræt

Hop Jernbanestasjon

Jernbanestasjon, Varebil, Personbil, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk

Birger Huun

[Dalenuten]

Jernbane, Fjell, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Næstun Station.

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Vossebanen, Bakere

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Jernbanebro, Jernbanestasjon, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Jernbanebro, Tregjerde, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Gård, Jernbane, Hesje, Tun, Vossebanen

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Nestun.

Jernbanebro, Elv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Gård, Jernbanestasjon, Bygd, Fjord, Naust, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Mann, Man, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Trengereid Station.

Jernbanebro, Tog, Jernbanestasjon, Fjord, Telegrafstolpe, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Trengereid.

Jernbanebro, Elv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Fjord, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbanestasjon, Fjord, Naust, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbanestasjon, Fjord, Naust, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Vaksdal.

Gård, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Mølle, Naust, Tregjerde, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Vaksdals Station.

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flaggstang, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Vaksdal.

Jernbanebro, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Vaksdal og Stanghelle.

Jernbane, Fjord, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Vaksdal og Stanghelle.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Telegrafstolpe, Vossebanen