Vossebanen 199


Olaf Andreas Svanøe

Ved Hop Station

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

Mittet & Co.

Jernbane, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Mittet & Co.

Vaxdal, Vossebanen-Norge

Bygd, Bolighus, Fabrikk, Mølle, Vossebanen

William Dobson Valentine

View between Bolstad og Dale

Fjell, Jernbane, Bergensbanen, Vossebanen

Mittet & Co.

Vossevangen. Railway.

Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykke

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Jernbane, Tog, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen, Ulykke

Ukjent

[Togulykke ved Haukeland stasjon]

1914-08-08

Gruppeportrett, Jernbanestasjon, Melkespann, Jernbanevogn, Vossebanen, Ulykke

Ukjent

[Lille Lungegårdsvann]

Jernbane, Metallgjerde, Jernbanevogn, Damplokomotiv, Vossebanen

A.J.K.

Hop St.

Jernbane, Jernbanestasjon, Postkort, Vossebanen

Peter Alstrup

Voss Jernbane

Postkort, Jernbaneskinner, Elv, Tregjerde, Vossebanen

N.K.

Fra Vossebanen, Bolken

Landskap, Jernbanestasjon, Postkort, Vossebanen

F. M. & Co.

Norge. Fra Vossebanen

Landskap, Postkort, Vossebanen, Jernbanetunnel, Dresin

Ukjent

[Trengereid]

Jernbane, Jernbanestasjon, Bolighus, Sjøbod, Bergensbanen, Vossebanen

Ukjent

[Trengereid ca 1900]

Landskap, Jernbane, Jernbanestasjon, Bolighus, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Ukjent

[Trengereid stasjon ca 1900]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Marcus Selmer

Parti af Nestun ved Bergen

By- og småsteder, Jernbanestasjon, Vossebanen

Marcus Selmer

Vossebanen ved Evanger.

Landskap, Jernbane, Jernbaneskinner, Tunnel, Vossebanen, Jernbanetunnel

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Snø, Jernbanestasjon, Vinter, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Fra Hop]

Snø, Jernbanestasjon, Vinter, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Trikotasjefabrikken. Hop stasjon.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk, Perrong

Enoch Djupdræt

Vistasjon, Vossebanen

Tunnel, Vossebanen, Dresin

Enoch Djupdræt

Hop Jernbanestasjon

Personbil, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Varebil, Vossebanen, Trikotasjefabrikk

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Birger Huun

[Dalenuten]

Fjell, Jernbane, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Næstun Station.

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Vossebanen, Bakere

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Jernbanebro, Jernbanestasjon, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Jernbanebro, Tregjerde, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Næstun.

Gård, Jernbane, Hesje, Tun, Vossebanen

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Nestun.

Jernbanebro, Elv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Gård, Jernbanestasjon, Bygd, Fjord, Naust, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Mann, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Trengereid Station.

Jernbanebro, Tog, Jernbanestasjon, Fjord, Telegrafstolpe, Damplokomotiv, Vossebanen

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Trengereid.

Jernbanebro, Elv, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbane, Fjord, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbanestasjon, Fjord, Naust, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti ved Trengereid.

Jernbanestasjon, Fjord, Naust, Vossebanen, Veianlegg

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Telegrafstolpe, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti mellem Trengereid og Vaksdal.

Jernbane, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Vaksdal.

Gård, Jernbane, Jernbaneskinner, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Parti ved Vaksdal.

Jernbane, Fjord, Mølle, Naust, Tregjerde, Tunnel, Vossebanen

Knud Knudsen

Vaksdals Station.

Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Flaggstang, Telegrafstolpe, Vossebanen