Jernbaneskinner 275


Skjæringen i Ahlefeldts bastion 13/6 1924

1924-06-13

Festning, Tønne, Havneskur, Jernbaneskinner

Ukjent

[Gamle Nygårdsbro og den gamle jernbanelinjen]

Jernbanebro, Jernbaneskinner

[Gamle jernbanestasjon ved Lille Lungegårdsvann]

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Elektrisitetsverk

Olaf Andreas Svanøe

Ved Hop Station

Postkort, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Vossebanen

Mittet & Co.

Jernbane, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Kvinne, Woman, Mann, Man, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Barn, Child, Havn, Jernbaneskinner

Martin Cecilius August Brinkmann

[Fra forskningstur til Senegal og Gambia 1906]

Havn, Jernbaneskinner

Borthen (øyelege)

Jernbanebygning ved Taugevand.

Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Jernbaneanlegg

William Dobson Valentine

Voss railway between Dale, Stanghelle

Landskap, Landscape, Jernbane, Jernbaneskinner

Ukjent

[Holdts Hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Jernbaneskinner

Mittet & Co.

Vossevangen. Railway.

Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Enoch Djupdræt

Paradis holdeplass

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Holdeplass

Einar Alf Hjorth Johansen

[Grytviken]

Mann, Man, Trapp, Jernbaneskinner, Hvalfangst, Fangststasjon

Carl Bjørn Olsen

[Geilo. Jernbanestasjon, 1920-årene]

Passasjer, Jernbanestasjon, Reklame, Jernbaneskinner, Bergensbanen

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Fiskeindustri, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Jernbaneskinner

Einar Helmers-Olsen

Bergens kjøleanlegg, Bontelabo (Festningskaien v/Bergenhus)

Bygninger, Fiskeindustri, Mann, Man, Jernbaneskinner, Bygninger i Bergen

Ukjent

Den nye jernbanestation, Bergen

Postkort, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner

C.A. Erichsen

Bergen, Den nye jernbanestasjonen.

Postkort, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner

Peter Alstrup

Voss Jernbane

Postkort, Elv, Tregjerde, Jernbaneskinner, Vossebanen

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Gulsvik St.

Postkort, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner

Ukjent

Gulsvik Jernbanestasjon

Postkort, Passasjer, Tog, Jernbanestasjon, Flag, Flagg, Flaggstang, Jernbaneskinner

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Nesbyen St.

Postkort, Jernbanestasjon, Flaggstang, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Togpassasjerer

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Gol St-

Postkort, Jernbanestasjon, Bolighus, Residential Building, Lykt, Jernbaneskinner

Ukjent

Gjeilo Jernbanestation

Postkort, Hest, Passasjer, Jernbanestasjon, Sykkel, Tårn, Flaggstang, Jernbaneskinner, Damplokomotiv

Ukjent

Fra Bergensbanen. Finse Station. Hardangerjøkelen

Postkort, Jernbanestasjon, Fjell, Jernbaneskinner

Olaf Andreas Svanøe

Hallingdal - Gjeilo St.

Postkort, Jernbanestasjon, Flaggstang, Kirkespir, Jernbaneskinner

Alfred Brundtland

Finserendet 1910. Heksedans paa Finse

Postkort, Jernbanestasjon, Crowd, Folkemengde, Stråhatt, Flaggstang, Sixpence, Jernbaneskinner, Skjerf

O. Næss

Krøderen Jernbanestation

1909-06-11

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Yrkesklær, Uniformslue, Konduktør, Krøderbanen

Carl Normann

Parti fra Raufoss

Postkort, Snø, Bygd, Bolighus, Residential Building, Trebygning, Jernbaneskinner

Carl Normann

Parti fra Raufoss

Postkort, Snø, Bygd, Bolighus, Residential Building, Trebygning, Jernbaneskinner

H.H. Lie

Sel Station

Postkort, Jernbanestasjon, Trebygning, Jernbaneskinner

Carl Normann

Parti fra Reinsvold

Postkort, Snø, Bygd, Trebygning, Jernbaneskinner

Ukjent

7035 Eina

Landskap, Landscape, Flyfoto, Aerial photo, Postkort, Bygd, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Jernbaneskinner

Ralph L. Wilson

[Annleggsarbeide i Bergen]

Anleggsarbeider, Brakker, Jernbaneskinner

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Anleggsarbeider, Heisekran, Jernbaneskinner

Ukjent

[Trengereid ca 1900]

Landskap, Landscape, Jernbane, Jernbanestasjon, Bolighus, Residential Building, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Ukjent

[Trengereid stasjon ca 1900]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Vossebanen

Marcus Selmer

Vossebanen ved Evanger.

Landskap, Landscape, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Enoch Djupdræt

[Hop stasjon, Bergen.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen

Enoch Djupdræt

[Trikotasjefabrikken. Hop stasjon.]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk, Perrong

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Os]

Sjøbod, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

[Kronstad stasjon]

Jernbanestasjon, Snø, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

Oklungen stasjon

Jernbanestasjon, Tømmer, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

Fra Vaksdal

Jernbane, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

Fra Voss

Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

Kronstad

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner

Enoch Djupdræt

Reimgrend stasjon

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Togpassasjerer, Lokomotiv

Enoch Djupdræt

Hop Jernbanestasjon

Jernbanestasjon, Varebil, Personbil, Jernbaneskinner, Vossebanen, Trikotasjefabrikk