Kloakkrør 8


Ralph L. Wilson

[Legging av to nye eggeformete avløpsrør]

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Mann, Yrkesklær, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Mann, Verktøy, Yrkesklær, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Bolighus, Steinmur, Trillebår, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør