Kloakkrør 8


Ralph L. Wilson

[Legging av to nye eggeformete avløpsrør]

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ralph L. Wilson

[Eggeformet kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Trallebane, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Eggeformete kloakkrør]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Verktøy, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Trillebår, Bolighus, Rør, Steinmur, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør