Rør 62


ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør, Heisekran

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Rør

Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Rør, Bakeri, Badebørste, Dusj, Badekar

Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Spade, Rør, Bakeri, Ovn

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Yrkesklær, Rør, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Storediket, inntak]

Kvinne, Rør, Demning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Rør, Reperbane, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ukjent

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Rør

Ukjent

[Vannrør]

Rør

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Test av rørstyrke]

Arbeider, Mann, Rør

Ukjent

[Rør]

Rør

Ralph L. Wilson

[Bygging av Tarlebøt]

Arbeider, Rør, Demning, Kran

Ukjent

[Sementrør]

Mann, Rør, Kran

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Mann, Rør, Anleggsarbeider

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Rør

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Arbeider, Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Arbeider, Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Rør, Stillas

Ralph L. Wilson

[Storediket]

Kvinne, Rør, Demning

Ukjent

[Vannstasjon]

Rør

Ukjent

[Ventiler på vannrør?]

Rør

Ukjent

[Arbeide ved Svartediket]

Rør, Anleggsarbeider, Kran, Løe

Ukjent

[Rørproduksjon til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Rør, Kran, Industriområde

Ukjent

[Sementrør]

Arbeider, Rør, Kran

Ukjent

[Test av rørstyrke]

Arbeider, Mann, Rør

Ukjent

[Lungegårdsbakken 1]

Fjell, Bygninger, Bolighus, Gate, Oversiktsbilde, Gjerde, Rør, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Trillebår, Bolighus, Rør, Steinmur, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen 1916]

Branntomt, Brakke, Rør, Gjenreising og sanering, Veianlegg

Ukjent

[To personer avbildet ved vannledning]

Fjell, Mann, Rør

Jacob Blaauw Kooter

[Oversiktsbilde]

Arkitektur og byggeskikk, Boligblokk, Oversiktsbilde, Rør, Sementstøperi

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Gatelys, Rør, Bakgård, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4. Soilrørlager]

Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Arbeider, Rør, Lager, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Rør, Kran, Gjenreising og sanering, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier