Rør 54


Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Badebørste, Dusj, Rør, Badekar

Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Spade, Ovn, Rør

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Residential Building, Demning, Anleggsarbeider, Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Worker, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Worker, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Storediket, inntak]

Kvinne, Woman, Demning, Rør

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ukjent

[Cementblanderiet, Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Rør

Ukjent

[Vannrør]

Rør

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Grunnmur, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Test av rørstyrke]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Rør

Ukjent

[Rør]

Rør

Ralph L. Wilson

[Bygging av Tarlebøt]

Arbeider, Worker, Demning, Kran, Rør

Ukjent

[Sementrør]

Mann, Man, Kran, Rør

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Mann, Man, Anleggsarbeider, Rør

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Rør

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Arbeider, Worker, Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Arbeider, Worker, Rør

Ralph L. Wilson

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Stillas, Rør

Ralph L. Wilson

[Storediket]

Kvinne, Woman, Demning, Rør

Ukjent

[Vannstasjon]

Rør

Ukjent

[Ventiler på vannrør?]

Rør

Ukjent

[Arbeide ved Svartediket]

Kran, Anleggsarbeider, Løe, Rør

Ukjent

[Rørproduksjon til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Worker, Kran, Industriområde, Rør

Ukjent

[Sementrør]

Arbeider, Worker, Kran, Rør

Ukjent

[Test av rørstyrke]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Rør

Ukjent

Oversiktsbilde

Bygninger, Fjell, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Gjerde, Planter, Plants, Rør, Tradisjonell byggeskikk

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Bolighus, Residential Building, Steinmur, Trillebår, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen 1916]

Gjenreising og sanering, Brakker, Branntomt, Rør, Veianlegg

Ukjent

[To personer avbildet ved vannledning]

Fjell, Mann, Man, Rør

Jacob Blaauw Kooter

[Oversiktsbilde]

Arkitektur og byggeskikk, Boligblokk, Oversiktsbilde, Overview, Rør, Sementstøperi

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Gatelys, Bakgård, Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4. Soilrørlager]

Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Arbeider, Worker, Lager, Rør, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Worker, Kran, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Trench, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Worker, Kran, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Trench, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Parti fra Nymark. Rørledning. Rekkehus]

Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Skur, Rør, Rekkehus

Atelier KK

[Stang/rør]

Rør

Atelier KK

[Stang/rør]

Rør

Atelier KK

[Stang/rør]

Rør

Atelier KK

[Bergen Veivesen]

Arbeider, Worker, Hest, Skur, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Spade, Arbeidsklær, Rør

Knud Knudsen

[Fossefall fra demning]

Foss, Trekasse, Demning, Rør