Industri og Håndverk 111


Gustav Brosing

Sandviksveien 62

1957-08-21

Bolighus, Trikkeskinner, Reperbane, Industri og Håndverk

Gustav Brosing

Sandviksveien 62. Sandviksboder 67A t.v.

1957-06-22

Bil, Trehusbebyggelse by, Sjøbod, Trikkeskinner, Reperbane, Industri og Håndverk

Gustav Brosing

[Gassverket, revet i 1969]

Fabrikk, Vann, Næringsbygg, Industri og Håndverk, Industribygning, Gassverk

Ingvald Dahle

Sandnes

Fabrikk, Postkort, Industri og Håndverk, Skorstein, Vik, Teglverk

Stavanger

Postkort, By- og småsteder, Industri og Håndverk, Hermetikkfabrikk

Jacob Blaauw Kooter

Manufaktur

Industri og Håndverk

Jacob Blaauw Kooter

Manufaktur

Industri og Håndverk, Industribygning

Knud Knudsen

Parti ved Aamodt.

Bro, Elv, Industri og Håndverk

Knud Knudsen

Parti ved Aamodt

Bro, Elv, Industri og Håndverk

Knud Knudsen

Parti ved Aamodt

Gård, Elv, Industri og Håndverk

Knud Knudsen

Parti fra Ulefos, Telemarken

Elv, Tømmer, Sagbruk, Trelastlager, Industri og Håndverk, Trelast

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom i fabrikk el. lignende, med aggregat]

Industri og Håndverk, Aggregat, Maskinsal

Atelier KK

[Maskinrom]

Interiør og innredning, Mann, Industri og Håndverk, Maskin, Maskinrom

Atelier KK

[Maskinrom]

Interiør og innredning, Industri og Håndverk, Maskin, Maskinrom

Atelier KK

[Båndsag R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Verktøy, Industri og Håndverk, Sag, Maskin

Atelier KK

[Maskin R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Industri og Håndverk, Maskin

Atelier KK

[Maskin R. Lien Mek. Verksted]

Mekanisk verksted, Industri og Håndverk, Maskin

Atelier KK

[Laksevåg verk]

Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Maskin, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Spade, Maskin, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Maskin, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Industri og Håndverk, Industribygning, Kamera, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Industri og Håndverk, Industribygning, Kamera, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Interiør og innredning, Arbeider, Industri og Håndverk, Industribygning, Jernstøperi

Atelier KK

[Interiør fabrikk]

Interiør og innredning, Arbeider, Fabrikk, Oljefat, Stige, Industri og Håndverk, Industribygning, Tank

Atelier KK

[Interiør fabrikk]

Interiør og innredning, Fabrikk, Industri og Håndverk, Industribygning, Maskin

Atelier KK

[Interiør fabrikk]

Interiør og innredning, Fabrikk, Stige, Industri og Håndverk, Industribygning, Tank, Maskin

Atelier KK

[Bedrift ved sjøen]

Bygninger, Dampskip, Båt, Bolighus, Kaianlegg, Tønne, Industri og Håndverk

Atelier KK

[Reprofoto av attest]

Mat, Attester, Industri og Håndverk, Ost

Atelier KK

[Fiskemel emballasje]

Mat, Fiskeindustri, Industri og Håndverk

Atelier KK

[Hermetikk]

Mat, Fiskeindustri, Industri og Håndverk, Hermetikkboks, Sardinboks

Atelier KK

[Fiskemel emballasje]

Mat, Fiskeindustri, Industri og Håndverk

Atelier KK

[Kavlis majones - emballasje]

Mat, Fiskeindustri, Industri og Håndverk

Atelier KK

[Emballasje Silkespon vaskemiddel og Kvitpus skurepulver]

Kjemisk industri, Industri og Håndverk, Såpefabrikk

Atelier KK

[Fiskemel emballasje]

Mat, Fiskeindustri, Industri og Håndverk

Atelier KK

Årdal og Sunndal Verk A/S

1965-10-02

Bro, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Aluminiumsfabrikk, Arbeiderbolig

Atelier KK

Årdal og Sunndal Verk A/S

1965-10-02

Industri og Håndverk, Aluminiumsfabrikk, Arbeiderbolig

Knud Knudsen

[Alvøen papirfabrikk]

Interiør og innredning, Industri og Håndverk, Verkstedsmaskin, Papirfabrikk

K. Knudsen & Co.

Interiør og innredning, Arbeider, Mann, Smie, Verksted, Industri og Håndverk

Norvin Reklamefoto

[Sykkelverksted]

Arbeider, Sykkel, Verksted, Industri og Håndverk, Cykleverksteder

Norvin Reklamefoto

J. O. Borge Kromlærfabrikk

1949-07-01

Arbeider, Fabrikk, Industri og Håndverk, Lærfabrikk

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

Fabrikk, Industri og Håndverk, Stolpe, Industriområde, Vindeltrapp, Sementsilo

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1960-10-24

Fabrikk, Industri og Håndverk, Stolpe, Industriområde, Vindeltrapp, Sementsilo