Sandtak 10


John Bernhard Rekstad

[Vammas grustak ved Østereng]

Arbeider, Mann, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Vammas grustak ved Østereng]

Arbeider, Trillebår, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Fra Porsnes]

Arbeider, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Fra Porsnes]

Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Fra Porsnes]

Industriområde, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Fra Porsnes]

Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Svelvikmorenen]

Vann, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Svelvikmorenene]

Landskap, Vann, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Fra grustaket ved Kjelleollen]

Mann, Gutt, Sandtak

John Bernhard Rekstad

[Trohaug]

Sandtak