Industriutbygging 43


Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Nybygg, Industriutbygging

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Nybygg, Byggeplass, Building site, Industribygning, Industriutbygging

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Residential Building, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Residential Building, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Bolighus, Residential Building, Vei, Skog, Skur, Telefonstolpe, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Bolighus, Residential Building, Skur, Gravemaskin, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Worker, Bolighus, Residential Building, Stige, Skur, Telefonstolpe, Brakker, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916]

Skur, Stillas, Telefonstolpe, Brakker, Trillebår, Industriutbygging, Treplank, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Vei, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Treplank, Valseverk, Metalvarefabrikker, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Hest, Bolighus, Residential Building, Skur, Trillebår, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Bolighus, Residential Building, Skur, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Treplank, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Bolighus, Residential Building, Skur, Brakker, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Vei, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken, pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Worker, Kaianlegg, Skog, Lekter, Kran, Slepebåt, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Worker, Hesje, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Steingjerde, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Trebro, Vei, Skur, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Arbeider, Worker, Fjell, Bolighus, Residential Building, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Arbeider, Worker, Fjell, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Trebro, Bolighus, Residential Building, Vei, Flaggstang, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Skur, Telefonstolpe, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Kaianlegg, Tømmer, Lekter, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Stillas, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fjell, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Skur, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Hesje, Vei, Brakker, Industriutbygging, Høykjerre, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Skur, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Låve, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Kaianlegg, Tømmer, Kran, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916]

Kaianlegg, Tømmer, Havneskur, Jekt, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1916]

Fjord, Kaianlegg, Fraktefartøy, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Bygging av anlegget.]

1916-10-21

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik. Bygging av fabrikken.]

1916-10-21

Arbeider, Worker, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

Fjell, Bolighus, Residential Building, Vann, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fjord, Mann, Man, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

1916-10-21

Fjord, Kaianlegg, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Parti fra A/S Den Norske Suoerfosfatfabrik, Knarrevik]

1916-10-21

Arbeider, Worker, Kaianlegg, Skur, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik. Knarrevik 1916]

1916-10-21

Kaianlegg, Grunnmur, Industriutbygging, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik 1916]

1916-10-21

Kaianlegg, Lekter, Stillas, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fra byggingen av A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Fjord, Vei, Industriutbygging, Landhandel, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Kolonialforretninger

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Bolighus, Residential Building, Industriutbygging, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Norvin Reklamefoto

Pran-Torgersen

Industribygning, Industriområde, Industriutbygging