Gravemaskin 15


Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

By- og småsteder, Kirke, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Skip, Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Buss, Personbil, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Damplokomotiv, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Bolighus, Skur, Gravemaskin, Brakker, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Vei, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Treplank, Valseverk, Metalvarefabrikker, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Bolighus, Skur, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Treplank, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Hesje, Gravemaskin, Brakker, Industriutbygging, Steingjerde, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Arbeider, Fjell, Bolighus, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Arbeider, Fjell, Gravemaskin, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker