Gravemaskin 30


Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

Kirke, By- og småsteder, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Gravemaskin

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Spade, Byggeplass, Gravemaskin, Tomt

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Brakke, Byggeplass, Gravemaskin, Treplank, Tomt

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-03-16

Arbeider, Byggeplass, Gravemaskin

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Arbeider, Byggeplass, Gravemaskin, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Arbeider, Lastebil, Byggeplass, Gravemaskin, Forskaling

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Skip, Bro, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Personbil, Bro, Buss, Brobygging, Sykehus, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Gravemaskin

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Lastebil, Byggeplass, Gravemaskin

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Byggeplass, Gravemaskin

Edwood Christensen

Utgravning "underjordiske" Torget

Arbeider, Torg, Oppdragsfoto, Lastebil, Byggeplass, Gravemaskin, Pressefotografi

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Edwood Christensen

Utvidelse av Vossebanen Bergen stasjon 1953

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Gravemaskin, Vossebanen, Jernbaneanlegg

Egill Reimers

Gamle politibygning, riving av

1966-02-16

Bygninger, By- og småsteder, Byggeplass, 35 mm, Gjenreising og sanering, Gravemaskin, Politistasjon

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 4, riving av

35 mm, Husruin, Gravemaskin, Stein

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 4, riving av

35 mm, Husruin, Gravemaskin, Stein

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 4, riving av

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trafikkskilt, Husruin, Gravemaskin

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Brakke, Fjell, Bolighus, Skog, Valseverk, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Brakke, Fjell, Bolighus, Skog, Valseverk, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Brakke, Fjell, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Trillebår, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Brakke, Hesje, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Steingjerde, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Arbeider, Fjell, Bolighus, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Brakke, Fjell, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Arbeider, Fjell, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker