Gravemaskin 17


Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Kjeller, Grunnmur, Gjenreising og sanering, Husruin, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Skip, Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Hospital, Gravemaskin

Eilif Thomassen

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hansens vei

Gatelys, Bro, Brobygging, Sykehus, Hospital, Buss, Personbil, Gravemaskin, Folkevogn, Jeep

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Morten Heiselberg

Fylkeshuset - NKP gården rives

2020-09-30

Bygninger, Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Lastebil, Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Einar Helmers-Olsen

"Bergens Haandværks- og Industriforening"

Byggeplass, Building site, Gravemaskin

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Brakker, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Brakker, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Brakker, Skur, Gravemaskin, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Vei, Valseverk, Brakker, Gravemaskin, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Treplank, Metalvarefabrikker, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Brakker, Skur, Gravemaskin, Industriutbygging, Treplank, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Worker, Hesje, Valseverk, Brakker, Gravemaskin, Industriutbygging, Steingjerde, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Arbeider, Worker, Fjell, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Valseverk, Brakker, Gravemaskin, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Arbeider, Worker, Fjell, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker