Våpenfabrikk 2


Atelier KK

[Utstilling for Kongsberg Vaapenfabrik]

Sykkel, Verktøy, Gevær, Våpenfabrikk

Atelier KK

[Utstilling for Raufoss Vaaben- og Ammunisjonsfabrikk]

Våpenfabrikk