Våpenfabrikk 2


Atelier KK

[Utstilling for Kongsberg Vaapenfabrik]

Gevær, Sykkel, Verktøy, Våpenfabrikk

Atelier KK

[Utstilling for Raufoss Vaaben- og Ammunisjonsfabrikk]

Våpenfabrikk