Ingeniørforretning 8


Atelier KK

[Interiør. Et kontrollpanel, telefonsentral, brann- eller innbruddsalarm]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør. Kontrollpanel, telefonsentral, brann- eller innbruddsalarm]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning, Brannalarm

Atelier KK

[Interiør med sikringspanel eller annet elektriskpanel]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør med et sikringspanel eller annet elektrisk panel ca. 1926]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør. Elektrisk kontrollbord. Sentralbord ?]

Sentralbord, Ingeniørforretninger, Ingeniørforretning

Norvin Reklamefoto

Alfsen & Gundersen

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Telefon, Telephone, Skrivebord, Ingeniørforretning

Norvin Reklamefoto

[Kvinne og mann på kontor hos Alfsen & Gundersen ingeniørforretning]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Telefon, Telephone, Skrivebord, Ingeniørforretning

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Alfsen & Gundersen ingeniørforretning]

1967-07-03

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Ingeniørforretning, Tegnebrett