Steinhuggeri 39


John Bernhard Rekstad

[Steinhoggeri ved Voss]

Mann, Stein, Steinhuggeri

Atelier KK

[A/S Vestlandske Stenhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Marmor & klebersteinsavdelingen ca. 1919]

Arbeider, Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[A/S Vestlandske steinhuggeri. Granittavdelingen ca. 1919]

Steinhogger, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Interiør, Hall, med skiferheller og søyler]

1925-02-17

Dør, Søyler, Hall, Byggevarehandel, Sofa, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, med skiferfliser på gulvet]

1925-02-17

Trapp, Vindu, Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, trapp]

Trapp, Vindu, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, hall med trapp]

1926-04-22

Trapp, Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25, Vestlandske Steinhuggeri]

Portal, Vindu, Gatedør, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Hest, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Havn, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Hest, Havn, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Arbeider, Hest, Havn, Heisekran, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner utenfor Bergen Kunststen A/S, Kiellandsgate 4]

Gravstein, Gravmonumenter, Vindu, Steinhuggeri

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25]

By- og småsteder, Gate, Fabrikk, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Blomster, Gravstein, Gravmonumenter, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Steinhuggeri

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1927-03-24

Møbelforretning, Personbil, Gate, Murhus, Stillas, Steinhuggeri, Møbelfabrikk

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1926-08-30

Gate, Byggeplass, Tregjerde, Hestekjøretøy, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Utstilling av gravsteiner]

Gravstein, Gravmonumenter, Trebygning, Steinhuggeri

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Byggeplass, Steinhuggeri

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Bygninger, By- og småsteder, Sjø, Båt, Skofabrikk, Steinhuggeri

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Byggeplass, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri