Not- og garnfabrikk 40


Ukjent

Reperbane og Notfabrik pr. Bergen

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Spinneri

Knud Knudsen

Fra Vaarsildfisket ved Haugesund

Fisker, Fiskebåt, Not- og garnfabrikk, Sildefiske, Sildesteng, Blinker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapping av hamp 1922]

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Hamp, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Hamphekleriet 1922]

Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Kabelspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Repslageriet 1922]

Mann, Man, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Fra repslageriet 1922]

Mann, Man, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Bøtersal. Notloft]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Søyler, Not- og garnfabrikk, Garn, Yarn, Fabrikkhall, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Interiør fra Snøretraadspinderiet 1922]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Annen etasje i reperbanen. Snøreloftet. 1922]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Maskinsal for valsing og kapning av hamp 1922]

Not- og garnfabrikk, Hamp, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker, Maskinsal

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S. Lageret av not og garn over reperbanen 1922]

Lager, Not- og garnfabrikk, Garn, Yarn, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S.]

Lager, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims fabrikker A/S. Korkskjæreriet 1922]

Arbeider, Worker, Not- og garnfabrikk, Trådfabrikk, Drev- & traadfabrikker, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Drawing, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Drawing, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Tegning, Drawing, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Museum, Gatelys, Gate, Repslager, Steintrapp, Forretningsgård, Vindu, Fotospøkelse, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Reperbane, Not- og garnfabrikk, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Worker, Fabrikk, Mann, Man, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Worker, Fabrikk, Mann, Man, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Worker, Fabrikk, Mann, Man, Maskin, Machine, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Worker, Fabrikk, Mann, Man, Maskin, Machine, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Fabrikk, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Garn, Yarn, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Not- og garnfabrikk, Garn, Yarn, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Arbeider, Worker, Fabrikk, Repslager, Mann, Man, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Mann, Man, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker A/S 1933]

Arbeider, Worker, Not- og garnfabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Not- & garnfabrikker