Betongfabrikk 1


Solveig Greve

[Damsgårdsveien]

Kaianlegg, Kran, Industriområde, Betongbil, Betongfabrikk