Oljeraffineri 7


Atelier KK

[Utstilling for Vallø Oljeraffineri, for mineralske oljer]

Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Petroleumshandel, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1965-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Bensintank, Oljetank, Petroleumshandel, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

V.P.C. Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

["Esso" Sålevik]

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljeraffineri

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Esso A/S]

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Oljeraffineri