Tankanlegg 18


Atelier KK

[Skålevik]

Bygninger, Snø, Båt, Vinter, Kaianlegg, Oljeraffineri, Oljetank, Oljeindustri, Oljefat, Tankanlegg, Oljeselskap

Atelier KK

[Skålevik]

Bygninger, Snø, Båt, Vinter, Kaianlegg, Oljeraffineri, Oljetank, Oljeindustri, Tankanlegg, Oljeselskap

Leif M. Endresen

[Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.]

1940-05-11

Tankanlegg

[Florvågtankene i brann sett fra Skanselien]

1940-05-11

Bombetreff, Tankanlegg

Leif M. Endresen

[Bombing av tankanlegget, Florvåg.]

1940-05-11

Bombetreff, Tankanlegg

[Florvågtankene brenner sett fra Sukkerhusbryggen]

1940-05-11

Bombetreff, Ferge, Tankanlegg

[Tankene på Florvåg brenner etter bombetreff.]

1940-05-11

Bombetreff, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norske Esso A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norske Esso A/S

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Dolviken "Shell"

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Oljetank, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Dolviken "Shell"

1954-08-20

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg "Nor"

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg "Nor"

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

Eidsvåg "Nor"

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvåg "Nor"]

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tankanlegg

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Esso A/S, Skålevik]

1961-08-19

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg, Oljeselskap

[Norske Esso A/S, Skålevik]

1961-08-19

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg, Oljeselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Storholmen]

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Tankanlegg