Pølsefabrikk 21


Gustav Brosing

[Øvre Korskirkesmug]

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Brostein, Boktrykkeri, Pølsefabrikk

Atelier KK

[Svaneviken Pølsefabrikk. Interiør av fabrikken]

Vogn, Pølsefabrikk, Fliser, Pølsefabrikker

Atelier KK

Bord, Vask, Vogn, Pølsefabrikk, Skinke, Pølsefabrikker

Atelier KK

[Interiør, Svanevikens pølsefabrikk]

Bord, Vask, Vogn, Pølsefabrikk, Skinke, Pølsefabrikker

Atelier KK

Vogn, Pølsefabrikk, Spann, Fliser, Pølsefabrikker

Atelier KK

Bord, Vask, Vogn, Pølsefabrikk, Spann, Skinke, Pølsefabrikker

Atelier KK

Vogn, Pølsefabrikk, Spann, Fliser, Pølsefabrikker

Atelier KK

[Svaneviksveien 37, Svanevikens Pølsefabrikk 1927]

Fabrikk, Vei, Skorstein, Pølsefabrikk, Pølsefabrikker

Atelier KK

[Svaneviksveien 37, Svanevikens Pølsefabrikk 1927]

Fabrikk, Vei, Skorstein, Pølsefabrikk, Pølsefabrikker

Atelier KK

[Svaneviksveien 37, Svanevikens Pølsefabrikk 1927]

Fabrikk, Vei, Skorstein, Pølsefabrikk, Pølsefabrikker

Atelier KK

[Utstilling for Svanevikens Pølsefabrikk, kjøttvarer]

Pølsefabrikk

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Slakteri, Pølsefabrikk, Pølsemaker

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Pølsefabrikk, Pølser

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Slakteri, Pølsefabrikk, Pølsemaker

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Pølsefabrikk, Pølser

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Verkstedsmaskin, Pølsefabrikk

Atelier K. Knudsen

[Pølser produsert ved Svanevikens pølsefabrik]

Pølsefabrikk, Pølser

[Svanevikens Pølsefabrik]

Pølsefabrikk

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens plølsefabrikk A/S, Minde]

Pølsefabrikk, Pølsemaker

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrikk A/S]

Pølsefabrikk, Pølsemaker

Atelier K. Knudsen

[Svanevikens Pølsefabrik]

Pølsefabrikk, Pølsemaker