Tømrer 5


Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Trebygning, Tømrer

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Øks, Byggeplass, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Tømmer, Tømrer

Sofus Madsen

[Kranselag på Stormbakken]

Arbeider, Byggeplass, Kranselag, Tømrer, Treplank