Sveising 8


Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Mann, Kumlokk, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Sveiser, Sveising

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Flagg, Gutt, Lastebil, Feltkjøkken, Telt, Militærleir, Jeep, Skopuss, Sveising, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Verksted, Hall, Maskin, Motorkjøretøy, Sveising, Mellomformat, Publiserte bilder, Jernstøperi, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Verksted, Maskin, Sveising, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Seng, Sveising, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mine

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Verksted, Offiser, Hall, Seng, Sveising, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Flyktning, Stue, rom, Kvinner og barn, Mann, Verksted, Radio, Sag, Maskin, Sveising, Mellomformat, Vugge, seng etc., FN, Kontaktkopi, Flyktningleir, UNHCR

Atelier KK

[Bergens Mekaniske Verksted]

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sveiser, Sveising