Sveising 10


Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Sveiser, Verksted, Workshop, Kumlokk, Verktøy, Yrkesklær, Sveising, Welding

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Helmet, Soldathjelm, Contact sheet, Kontaktkopi, Flag, Flagg, Gutt, Boy, Lastebil, Feltkjøkken, Telt, Tent, Jeep, Skopuss, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Flyktning, Refugee, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Maskin, Machine, Auto mechanic, Bilmekaniker, Verksted, Workshop, Gruppe, Group, Undervisning, Teaching, Classroom, Klasserom, , Hall, Motor vehicle, Motorkjøretøy, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, Jernstøperi, Iron foundry, FN, UN, UNRWA, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Flyktning, Refugee, Contact sheet, Kontaktkopi, Maskin, Machine, Verksted, Workshop, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNRWA, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Verksted, Workshop, Offiser, Officer, Bed, Seng, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, Mine

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Verksted, Workshop, Offiser, Officer, , Hall, Bed, Seng, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Barn, Child, Flyktning, Refugee, Stue, rom, Kvinner og barn, Women and children, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Maskin, Machine, Verksted, Workshop, Radio, Radio, Sag, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, Vugge, seng etc., FN, UN, Flyktningleir, Refugee camp, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Flyktning, Refugee, Mann, Man, Verksted, Workshop, Gruppe, Group, Undervisning, Teaching, Classroom, Klasserom, , Hall, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, Jernstøperi, Iron foundry, FN, UN, UNRWA, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Flyktning, Refugee, Mann, Man, Maskin, Machine, Verksted, Workshop, Gruppe, Group, Undervisning, Teaching, , Hall, Sveising, Welding, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNRWA, UNRWA

Atelier KK

[Bergens Mekaniske Verksted]

Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Sveiser, Sveising, Welding