Sveising 11


Ralph L. Wilson

[Reparasjon av bekkalokk]

Arbeider, Yrkesklær, Mann, Sveiser, Verksted, Kumlokk, Verktøy, Sveising

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Kontaktkopi, Gutt, Lastebil, Feltkjøkken, Jeep, Skopuss, Sveising, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Maskin, Auto mechanic, Bilmekaniker, Verksted, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Hall, Motor vehicle, Motorkjøretøy, Sveising, Mellomformat, Publiserte bilder, Jernstøperi, Iron foundry, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyktning, Kontaktkopi, Maskin, Verksted, Sveising, Mellomformat, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Verksted, Offiser, Officer, Seng, Sveising, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Mine

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Soldat, Militæruniform, Kontaktkopi, Verksted, Offiser, Officer, Hall, Seng, Sveising, Mellomformat, FN, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør, Kvinne, Barn, Flyktning, Stue, rom, Mann, Kvinner og barn, Kontaktkopi, Maskin, Verksted, Radio, Sag, Sveising, Mellomformat, Vugge, seng, FN, Flyktningleir, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyktning, Mann, Verksted, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Hall, Sveising, Mellomformat, Jernstøperi, Iron foundry, FN, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Flyktning, Mann, Maskin, Verksted, Gruppe, Undervisning, Hall, Sveising, Mellomformat, FN, UNRWA

Atelier KK

[Bergens Mekaniske Verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Sveiser, Sveising

Atelier KK

[Forskolen og fagskolen]

Interiør, Oppdragsfoto, Elev, Arbeidsklær, Sveising, Yrkesskole, Sveiseverksted