Utstilling 6

Samlinger knyttet til Utstilling

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0027
  • ubb-ms-0284
  • ubb-ms-0340
  • ubb-ms-0363
  • ubb-ms-0364

Landsutstillingen

Katalog over Den historiske udstilling i Bergen 1898

Klær, 1800-tallet, Bergen, Fotografi, Mariakirken, Seilskip, Utstilling, Historisk utstilling i Bergen 1898, katalog, Maleri

Katalog over Bergenske prospekter og folkelivsbilleder etc. ... fra ældre og nyere tid udstillede paa Holbergsbazaren i Bergen Marts 1878

1800-tallet, Bergen, Fotografi, Utstilling, Maleri, Holbergsbazaren

Haandværks- og Industrikomiteens Forhandlingsprotokoll.

Industrihistorie, Utstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Forhandlingsprotokoll, Håndverk, Møteprotokoll

Kunstafdelings Komiteens Forhandlingsprotokoll.

Utstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Malerkunst, Forhandlingsprotokoll, Møteprotokoll

Landsutstillingen

Bergens Udstillingstidende : officielt Organ for Landsudstillingen og den Internationale Bergens Udstillingstidende : officielt Organ for Landsudstillingen og den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen 1898

Utstilling, Næringsliv, Den Internationale Fiskeriudstilling, Landsutstilling, Bergensutstillingen, Fiskeriutstilling