Utstilling 818


Bjørn Berland

Volta Dam, Legon June 64

Utstilling, Fargefotografi, Elv, Kart, Lysbilde, 35 mm, Demning

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Statuer/Skulptur, Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Gartnerutstilling]

Utstilling, Blomsterdekorasjon, Blomster, Utstillingslokale, Blomsterhandel

Ukjent

[Bergensutstillingen]

Flag, Flagg, Skipsdekk, Utstilling, Fontene, Utstillingsbygning, Sjøbod

K. Nyblin

Bergens-Udstillingen. Oversigtsbillede

By- og småsteder, Utstilling, Oversiktsbilde

K. Nyblin

Bergen-Udstillingen. Industrihallen

Flag, Flagg, Utstilling, Fontene, Utstillingsbygning

Bergensudstillingen 1898 Industrihallen

Utstilling, Postkort, Utstillingsbygning

Utstilling, Postkort, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Fiskerihallen og Folkekjökken

Flag, Flagg, Utstilling, Paviljong, Kjøkken, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Oversigtsbillede

Utstilling, Fontene, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Cloettas pavillon

Utstilling, Paviljong

K. Nyblin

Digres Jagt Pavillon

Utstilling, Paviljong

K. Nyblin

Bergens-Udstillingen 1898

Interiør, Utstilling, Utstillingsbygning

K. Nyblin

Bergens-Udstillingens Aabningdag

1898-05-16

Utstilling, Utstillingsbygning, Folkemengde

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Utstilling, Folkemengde

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Ukjent

[Vakter ved Bergensutstillingen i 1910]

Gruppeportrett, Utstilling, Vakt

Ukjent

Bergensutstillingen, 1910.

Barn, Utstilling, Barneklær, Damehatt, Barn og foreldre, Ektepar, Brannmann, Brannuniform

Ukjent

Historisk Museum

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Utstilling

Ukjent

[Utstilling på Bergens Museums Bibliotek, august 1955]

Bord, Stol, Utstilling, Bok, Bibliotek, Vindu, Glassmonter

Bergens Tidende A/S

Prospektkortet gjennom tre generasjoner

1969-11-04

Kvinne, Briller, Utstilling, Postkort, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Arkivar

Carl Günther

internationale Fischerei-Ausstellung, Berlin 1880

Utstilling, Fiskeindustri, Monter, Tranproduksjon

Greve & Norland

[Fotomonter, trolig til fotografene Greve & Norland]

Fotografi, Utstilling, Monter

Ukjent

Utstilling, Fiskeindustri, Monter, Hermetikkboks

Greve & Norland

Reklamemonter med fiskehermetikk til Claus Andersens enke i Stavanger.

Utstilling, Fiskeindustri, Monter, Hermetikkboks

Ukjent

Utstilling, Fiskeindustri, Monter

Ukjent

Utstilling, Fiskeindustri, Mann, Monter, Hermetikkboks, Hermetikkfabrikk

Jan Greve

Utstilling, Fiskeindustri, Monter, Hermetikkboks

Ukjent

[Reklameutstilling til pelshandler C. Brandt, Bergen]

Utstilling, Pelsverk, Pelsvareforretning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Tårn

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Byggeplass

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Vase

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning