Manufakturforretninger 69


Mittet & Co.

Bergen. Triangelen.

Postkort, Børs, Torghandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Torvalmenningen 8]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Reklameskilt, Vindu, Markise, Manufakturhandel, Pilaster, Manufakturforretninger, Suvenirhandel, Pensionater

Atelier KK

[Inngangsdør med skilt, Joh. Petersen.]

Inngangsparti, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Torvet 1]

Gate, Reklameskilt, Brostein, Flaggstang, Restaurant/Kafe, Linselus, Manufakturhandel, Barn og andre voksne, Pilaster, Kaffehuse, Gullsmed, Manufakturforretninger, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Ervingen, Strandgaten 77]

Barn, Barber- og frisørsalong, Brostein, Restaurant/Kafe, Urmaker, Manufakturhandel, Kaffehuse, Manufakturforretninger, Frisør-& barberforretninger, Urmakere

Atelier KK

[Strandgaten 54]

Gate, Brostein, Personbil, Vindu, Manufakturhandel, Agentur og kommisjonsforretning, Rørlegger, Agentur- & kommisjonsforretninger, Manufakturforretninger, Rørlæggere

Atelier KK

[Parti fra Rosenkrantzgaten. Bergen Folkehotel]

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Arkitekt, Manufakturhandel, Hoteller, Fire-hjult vogn, Manufakturforretninger, Arkitekter

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Arkitekt, Ark, Restaurant/Kafe, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Interiør fra kontor med fem personer i arbeid]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Lampe, Manufakturhandel, Skrivebord, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Brakke, Brygge, Arkitekt, Rekkverk, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger

Atelier KK

[Strandgaten 13, A/S John Petersen, Kløverhuset]

Gate, Arkitekt, Brostein, Ark, Fotospøkelse, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Arkitekter

Atelier KK

[Nedre Korskirkeallmenning.]

Portal, Bank, Allmenning, Manufakturhandel, Karnapp, Manufakturforretninger, Banker

Atelier KK

1927-03-23

Gate, Bilforretning, Personbil, Restaurant/Kafe, Skredderforretning, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Elektriske forretninger, Skræddere, Automobilforretninger og rekvisita, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Utstilling for Sverre Monsen manufakturforretning]

Manufakturhandel, Gardiner, Seng, Rottingstol, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Strandshjørnet, Strandgaten 1]

1928-02-22

Balkong, Arkitekt, Brostein, Tobakkhandel, Forretningsgård, Vindu, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Arkitekter, Cigar- & tobaksforretninger

Atelier K. Knudsen

[Utstilling av himmelseng m/dame]

Bord, Kvinne, Lampe, Manufakturhandel, Himmelseng, Manufakturforretninger

Atelier K. Knudsen

[To barnesenger]

Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Eksteriør, Strandgaten 68.]

Butikk, Inngangsparti, Vindu, Manufakturhandel, Manufakturforretninger, Kolonialforretninger - Kun engros, Kolonialforretning - engros

Atelier KK

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10]

By- og småsteder, Brostein, Forretningsgård, Ark, Restaurant/Kafe, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Kløverhuset, Strandgaten 13]

Byggeplass, Forretningsgård, Vindu, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør, Sundt & co.]

Arkitekt, Søyler, Varemagasin, Butikkinteriør, Manufakturforretninger, Arkitekter, Damekonfektion, Klædehandlere, Herreekviperingsforretninger, Parfymeforretninger

Atelier KK

[Interiør, Sundt & co.]

Monter, Varemagasin, Butikkinteriør, Disk, Manufakturforretninger, Damekonfektion, Cigar- & tobaksforretninger, Klædehandlere, Herreekviperingsforretninger, Parfymeforretninger

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Butikkinteriør, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Symaskin, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Strykejern, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Telefon, Telephone, Symaskin, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1944-01-07

Interiør, Møbler, Manufakturhandel, Varemagasin, Butikkinteriør, Manufakturforretninger, Klesforretning

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til A/S Joh. Petersen, Kløverhuset]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør fra Joh. Petersen A/S, Kløverhuset. To kvinner i arbeid]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Manufakturhandel, Verkstedsmaskin, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Joh. Petersen A/S, Kløverhuset 1927]

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Manufakturhandel, Skrivebord, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

1927-02-25

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Manufakturhandel, Butikkinteriør, Disk, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør fra Kløverhuset, Joh. Pettersen A/S manufakturforretning]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Manufakturhandel, Butikkinteriør, Disk, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Kvinne ved seng; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Kvinne stryker skjorte; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Manufakturhandel, Strykejern, Manufakturforretninger, Strykebrett

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Reklame, Skap, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Kvinne med kleskurv; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Kurv, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

Kvinne og barn med kjole; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Jente, Reklame, Kjole, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Klær, Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Hatt, Kjole, Skap, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Reklame, Manufakturhandel, Kleshenger, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Reklame, Hatt, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Kjole, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Kjole, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Kjole, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Kvinne med kjole; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Kjole, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Interiør, Reklame, Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Interiør fra lageret på Kløverhuset, Joh. Petersen A/S]

Hylle, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Trapp, Lager, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

[Reprofoto av Joh. Pettersen sr]

Portrett, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Atelier KK

Kvinne og barn med kjole; reklamebilde for Kløverhuset, Joh. Petersen A/S

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Jente, Reklame, Manufakturhandel, Manufakturforretninger