Møte 41


Ukjent

[Utendørsmøte]

Crowd, Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

Ukjent

[Utendørsmøte]

Crowd, Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

[Utendørsmøte]

Crowd, Folkemengde, Avholdsforeninger, Møte

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Interiør, Interior, Barn, Child, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Hatt, Frakk, General, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Offiser, Officer, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, DANOR-bataljonen, The DANOR battalion, Hovedkvarter

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gateselger, Offiser, Officer, Møte, Skrivemaskin, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Turban, Turban

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Krigsskip, Havn, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Fraktefartøy, Slepebåt, Møte, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Møte, Skrivemaskin, FN, UN, UNEF, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gruppe, Group, Møte, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, Kranbåt, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Møte, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Soldat, Soldier, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Møte, Skrivemaskin, FN, UN, UNSCO

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Militærleir, military camp, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Offiser, Officer, Møte, Skrivemaskin, FN, UN, UNEF, UNEF, Military vehicle, Militærkjøretøy, Barbed wire, Piggtråd

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gruppe, Group, General, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Diplomat

Jørgen Grinde

[FN 1957]

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Dress, Suit, Fotograf, Photographer, Møte, Bed, Seng, FN, UN

Jørgen Grinde

[FN 1957]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Dress, Suit, Møte, FN, UN

Jørgen Grinde

[FN 1957]

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Dress, Suit, Møte, FN, UN

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Musiker, Gruppe, Group, Publikum, Dress, Suit, Konsert, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, 35 mm, 35 mm, General, Møte, FN, UN, UNEF, UNEF, Diplomat

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Barn, Child, Military uniform, Militæruniform, Kvinner og barn, Women and children, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Sykepleier, Nurse, General, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Diplomat, UNRWA, UNRWA, Health clinic, Helsestasjon

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Barn, Child, Kvinner og barn, Women and children, Contact sheet, Kontaktkopi, Sykepleier, Nurse, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNRWA, UNRWA, Health clinic, Helsestasjon

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Dress, Suit, Offiser, Officer, Møte, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, Hovedkvarter

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Barn, Child, Flyktning, Refugee, Kvinner og barn, Women and children, Jente, Girl, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Gutt, Boy, 35 mm, 35 mm, Gruppe, Group, Møte, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNRWA, UNRWA, Flyktningleir, Refugee camp

Jørgen Grinde

[FN i Palestina/Israel 1959]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, General, Møte, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNTSO

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

1929-03-23

Kvinne, Woman, Mann, Man, Arbeiderforening, Møte, Fagforening, Møtesal

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Arbeiderforening, Møte, Fagforening, Møtesal

Atelier KK

Lensmennenes landsmøte i Bergen juni 1929

1929-06-28

Mann, Man, Restaurant/Kafe, Møte, Lensmann

Atelier KK

Lensmennenes landsmøte i Bergen juni 1929

1929-06-28

Mann, Man, Møte, Lensmann, Møtesal

Atelier KK

Lensmennenes landsmøte i Bergen juni 1929

1929-06-28

Mann, Man, Møte, Lensmann, Møtesal

Atelier KK

Lensmennenes landsmøte i Bergen juni 1929

1929-06-28

Mann, Man, Restaurant/Kafe, Møte, Lensmann

Atelier KK

[Gruppe rundt langbord]

Interiør, Interior, Mann, Man, Gruppe, Group, Dress, Suit, Møte, Langbord

Atelier KK

[Møte i stor sal]

Interiør, Interior, Mann, Man, Flag, Flagg, Gruppe, Group, Dress, Suit, Møte, Møtesal

Atelier KK

[Møte Handelens og Sjøfartens hus]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Mann, Man, Møte, Veggmaleri, Møtesal

Atelier KK

[Forsamling i møtesal]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Mann, Man, Talerstol, Møte, Møtesal

Atelier KK

[Gruppebilde innendørs]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Mann, Man, Gruppe, Group, Møte

Atelier KK

[Forsamling i Handelens og Sjøfartens hus]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Mann, Man, Fane, Arbeiderforening, Møte, Veggmaleri, Møtesal

Atelier KK

[Forsamling i Handelens og Sjøfartens hus]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Mann, Man, Fane, Arbeiderforening, Møte, Veggmaleri, Møtesal

Atelier KK

[Interiør, møte]

Interiør, Interior, Bord, Stol, Mann, Man, Dress, Suit, Møte

Atelier KK

[Interiør, møte]

Interiør, Interior, Bord, Stol, Mann, Man, Dress, Suit, Møte

Atelier KK

[Gruppebilde, møtesal]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Dress, Suit, Talerstol, Møte, Møtesal

Atelier KK

[Gruppebilde, møtesal]

Interiør, Interior, Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Dress, Suit, Talerstol, Møte, Møtesal

Rolf Norvin

Bergens Arbeiderblad

Gruppeportrett, Avis, Møte