Bensintank 13


Bjørn Berland

Tema Canoe beach, mars 65

Kvinne, Fisk, Båt, Fiskehandel, Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Strand, Bensintank, Motorbåt

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Øie, fra hotellets altan

1931-07-21

Hesje, Lastebil, Bensintank, Panorama, Landhandel

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Soldat, Militæruniform, Fly, Soldathjelm, Kontaktkopi, Lastebil, Koffert, Bensintank, Sekk, Mellomformat, FN, UNEF, Piggtråd

Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Fjord, Havn, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Brygge, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Nygårdsgaten 93.]

Personbil, Lastebil, Bensinstasjon, Bensintank, Søyler, Automobilforretninger og rekvisita, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon, Nygårdsgaten 93]

Portal, Bensinstasjon, Bensintank, Søyler, Petroleumsforretninger

Atelier KK

[Bensinbil parkert ved bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Lastebil, Reklameskilt, Bensinstasjon, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Smøreoljer"]

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Atelier KK

[Lastebil merket "Shell Bensin"]

Lastebil, Bensintank, Petroleumshandel

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1964-09-21

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Bensintank, Petroleumshandel, Oljeselskap

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1965-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljeraffineri, Oljetank, Bensintank, Petroleumshandel