Bombetreff 102


[Holen skole etter bombeangrepet]

1944-10-04

Uniform, Husruin, Bombetreff, Rydningsarbeid

[Marineholmen brenner]

1940-05-08

Brann, Bombetreff

John Irminger

Gate, Gassledning, Veiarbeid, Bombetreff

Ukjent

[Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.]

1944-10-04

Bombetreff

Ukjent

[Nordnes etter nattangrep.]

1940-06-15

Bombetreff

Ukjent

[Bährensfels brenner etter bombetreff.]

1940-04-14

Krigsskip, Bombetreff

Ukjent

[Fra bombingen av Nordnes 15 juni 1940]

1940-06-15

Bombetreff

Ukjent

[Florvågtankene brenner]

Bombetreff

Ukjent

[Marineholmen brenner]

1940-05-08

Brann, Bombetreff

[Bährensfels etter bombetreff]

1940-04-14

Skipsvrak, Bombetreff

Einar Helmers-Olsen

"Vestlandsbanken 1940"

Bygninger, Sykkel, Bank, Mann, Man, Trikkeskinner, Husruin, Bombetreff

Einar Helmers-Olsen

"Vestlandsbanken 1940"

Kvinne, Woman, Bygninger, Bank, Mann, Man, Trikkeskinner, Husruin, Bombetreff

Einar Helmers-Olsen

"Vestlandsbanken 1940"

Kvinne, Woman, Bygninger, Bil, Car, Sykkel, Bank, Mann, Man, Trikkeskinner, Husruin, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Sørevågen, Laksevåg]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Kaien på høyre side i Sørevågen. BMV modellverksted til venstre i bakgrunnen]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Verksted, Workshop, Skipsvrak, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

1944-10-04

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Skipsvrak, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

1944-10-04

Sykkel, Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Spett, Slegge

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Det første huset som ble skadet under krigen.]

Husruin, Bombetreff, Granattreff

Leif M. Endresen

["Bärenfels" bombes og deler av lasten eksploderer.]

1940-04-14

Skip, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Marineholmen etter bombeangrep.]

1940-05-08

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Strandgaten vis à vis Smebye hotel etter angrep fra britiske bombefly.]

1940-05-09

Bolighus, Residential Building, Bombetreff, Granattreff

[Florvågtankene i brann sett fra Skanselien]

1940-05-11

Bombetreff, Tankanlegg

Leif M. Endresen

[Bombing av tankanlegget, Florvåg.]

1940-05-11

Bombetreff, Tankanlegg

Leif M. Endresen

[Brann på Nordnes etter bombetreff.]

1940-06-15

Brann, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Brann på Nordnes etter bombeangrepet.]

1940-06-15

Brann, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ruiner på Nordnes etter bombeangrepet.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Brann på Nordnes etter bombetreff.]

1940-06-15

Brann, Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Brannskader etter bombetreff på Nordnes.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Nordnes brenner etter bombeangrep sett fra Nils Klims gate.]

1940-06-15

Bombetreff

Leif M. Endresen

[Juni 1940. Nordnes, ruiner etter flyangrep.]

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Nordnes, Sparresgate. Skader etter bombeangrepet.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

[Nordnes utenfor Tollboden etter bombingen.]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ødeleggelser på Vestlandsbanken etter bombingen av Nordnes.]

1940-06-15

Bank, Lastebil, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Bärenfels ved Skoltegrunnskaien.]

1940-04-14

Skip, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ruiner på Nordnes]

1940-06-15

Husruin, Bombetreff

Ukjent

[Ukjent skip senket i Leden.]

Skip, Skipsvrak, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Skader etter bombing på Laksevåg.]

1944-10-04

Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Etter flyangrep på Laksevåg]

1944-10-04

School, Skole, Husruin, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Skader etter bombing på Laksevåg. Kringsjåveien.]

1944-10-04

Bolighus, Residential Building, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Bombing av Laksevåg]

1944-10-04

Husruin, Bombetreff, Mekaniske verksteder

Leif M. Endresen

[Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.]

1944-10-04

Havn, Kran, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Laksevåg etter bombing]

1944-10-04

Kaianlegg, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Sørevågen, laksevåg etter bombingen. BDS bunkerkai (kull) i bakgrunnen.]

1944-10-04

Kaianlegg, Bombetreff

Leif M. Endresen

[Ødeleggelser etter bombeangrepet på Laksevåg]

1944-10-04

Husruin, Bombetreff

Ukjent

[Vestlandsbanken etter bombenedslag.]

1940-06-15

Bank, Husruin, Bombetreff

Ukjent

Nordnes efter nattangrepet 1940

1940-06-15

Oversiktsbilde, Overview, Brann, Bombetreff

["Königsberg" ved Skoltegrunnskaien bombet av britiske fly.]

1940-04-10

Krigsskip, Bombetreff

Ukjent

[Nordnes. Skader etter bombeangrep.]

1940-06-15

Skip, Husruin, Bombetreff

Ukjent

[Skoltegrunnskaien etter bombardement av "Bärenfels".]

1940-04-14

Krigsskip, Bombetreff