Høyonn 51


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Landbruk, høying. Ferie]

Arbeider, Landbruk, Høyonn

Oscar Hansen

Høet tages ind . 7/1900

Hest, Tjenestepike, Høylass, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn, Landsted, Gårdsgutt

Gustav Brosing

Landmannsliv

Mann, Hesje, Høyonn

Gustav Brosing

Landmannsliv

Hest, Gård, Hesje, Høyonn

Astrid Monssen

Bildøen 1913

Kvinne, Jente, Gruppeportrett, Kjole, Høyonn

Astrid Monssen

17de mai 1915. Lonevaag i Osterfjorden.

1915-05-17

Kvinne, 17. mai, Mann, Gruppe, Trebygning, Høyonn

Truls Wiel Wilson

[Anders og Unni Halhjem m/barn, ca. 1905-10. Halhjem - OS]

Hest, Jente, Hesje, Bonde, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Barn og foreldre, Høylass, Høykjerre, Fjording, Høyonn, Høybør

Herman Andersen

[Barn i høyonna]

Jente, Gutt, Barn i arbeid, Høyonn, Høybør, Rive

Eduard Wilhelm Moss

Tre menn

Klær, Bygninger, Fjell, Kirke, Oversiktsbilde, Mann, Høyonn, Dal

Eduard Wilhelm Moss

Gruppebilde

Klær, Kvinne, Fjell, Mann, Tre, Gruppe, Hverdagsklær, Høyonn, Familiegruppe, Tradisjonell byggeskikk

Famimliegruppe med høylass

Utstyr, Folkedrakt, Hverdagsklær, Barn og foreldre, Høylass, Høyonn, Familiegruppe

Carl Bjørn Olsen

[Tombre]

Høyonn

Karl Tombre

[Tysnes?]

Jente, Gutt, Hverdagsklær, Bondekone, Høyonn, Høybør, Ljå

Ukjent

[Høyonn]

Barn og familie, slektninger, Hund, Gårdsdrift, Gutt, Høyonn, Rive, Hesjing, Slåttefolk

Ukjent

[Høyonn på Storetvedt gård mellom 1915-1925]

Gård, Hesje, Våningshus, Låve, Høykjerre, Høyonn

Ukjent

[Høyonn på Storetveit Gård]

Hest, Gård, Hesje, Høykjerre, Høykjøring, Høyonn

Underwood & Underwood

Harvesting barley on a Mindresunde farm in the valley near Olden, Norway

Kvinne, Gård, Stereoskopfotografi, Mann, Høyonn

Ukjent

[Kvinner i høyonn]

Landskap, Kvinne, Høyonn

Hildegard Martens

Storetvedt

Hest, Mann, Høyonn

Hildegard Martens

Storetvedt

Hest, Mann, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Hildegard Martens

Storetvedt

Mann, Høyonn

Hildegard Martens

Storetvedt

Hest, Mann, Høyonn

Hildegard Martens

Storetvedt

Kvinne, Gård, Mann, Bolighus, Høyonn, Rive, Slåttefolk

Hildegard Martens

Storetvedt

Høyonn, Slåttefolk

[Nessebybilder ark 10]

Fotoalbum, Barn, Bygninger, Landbruk, Hest, Kirke, Portrett, Tegning, Stabbur, Husflid og kunsthåndverk, Menighet, Høyonn, Samer, Gamme, Piknik

Enoch Djupdræt

[Jordbruk]

Hest, Høyonn, Ljå

Enoch Djupdræt

[Slått - Slåmaskin - Ljåslått]

Hest, Høyonn, Ljå

[To bunadskledde kvinner med river, Sund, 1898]

Kvinne, Norske folkedrakter, Høyonn, Rive

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Kolås, mod Romedalen

1930-08-13

Landskap, Gård, Gruppeportrett, Høyonn, Rive, Panorama

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Lundastöl.

1922-07-18

Kvinne, Hund, Mann, Gruppeportrett, Gutt, Hesje, Høyonn, Slipestein, Ljå

Christian Olai Heggland

[Høyonn]

Høyonn, Ljå, Rive

Christian Olai Heggland

[Høyonn, Hegland]

Høyonn, Høybør, Rive

Christian Olai Heggland

[Humoristisk gruppebilde i høyet]

Kvinne, Mann, Gruppeportrett, Hesje, Høyonn

Johanne Pihl

Odlandsfolket

Kvinne, Barn, Mann, Hesje, Høyonn, Rive

John Bernhard Rekstad

Høionn paa Skagstad 1917

Landskap, Høyonn

Knud Knudsen

Indhøstning af Korn i Norge

Kvinne, Barn, Jente, Hesje, Hverdagsklær, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Vaulardal]

Hest, Gård, Hverdagsklær, Hestekjerre, Herrehatt, Kornstaur, Høyonn

Knud Knudsen

[Høyonn ved Sæthres Institut]

Skole, Gruppe, Høykjøring, Høyonn

Knud Knudsen

[Thor, Iowa]

Hest, Bonde, Hestekjøretøy, Høylass, Høyonn

Knud Knudsen

[Indhøstning af Korn i Norge]

Kvinne, Jente, Hesje, Hverdagsklær, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Indhøstning af Korn i Norge]

Landskap, Kvinne, Jente, Hesje, Høyonn, Innhøsting

Knud Knudsen

[Sætre]

Barn og familie, slektninger, Hest, Gård, Hesje, Låve, Tjenestepike, Høykjøring, Høyonn

Knud Knudsen

[Sætre]

Barn og familie, slektninger, Gård, Hverdagsklær, Låve, Høykjøring, Høyonn, Hesjestaur

Atelier K. Knudsen

Parti fra Kjendal, Loen i Nordfjord

Postkort, Hest, Mann, Gutt, Høylass, Høykjøring, Høyonn

Atelier KK

[Skånevik]

Kvinne, Hest, Mann, Hesje, Høykjerre, Høyonn

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ulvik]

Kvinne, Bonde, Høyonn, Ljå

Sofus Madsen

[Slåttonn på Kanonhaugen]

Familie og slekt, Høyonn, Ljå, Rive, Slåttefolk

Sofus Madsen

[Høyonn på Nordre Landås gård]

Hest, Gård, Ektepar, Gutt, Bonde, Barn i arbeid, Hestekjerre, Bondekone, Barn og foreldre, Høyonn, Rive

Ralph L. Wilson

Tur til Haalandsdalen fra Vindenæs sommeren 1924

Bygd, Gård, Høyonn

Ralph L. Wilson

Landophold Hornæs. Kari hæsjer

Kvinne, Hesje, Høyonn, Landsted