Meteorologi 355


Artikler i Naturen

Meteorologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 41: [Ild-kugle i Bergen]

Naturhistorie, 1800-tallet, Astronomi, Meteorologi, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 80: [En mærkelig Ildkugle i Nærheden af Bergen.]

Naturhistorie, 1800-tallet, Astronomi, Meteorologi, Vitenskapshistorie, Norge

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Akvarell, Tegning, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religioner, Religion, Samer, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religioner, Religion, Samer, Seilskip, Sørsamer, Helgelands flora, Næringsliv

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Hoffmeyer

Naturen. Nr. 6, Juni 1877, 1. årgang

Zoologi, Geologi, Meteorologi

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1878, 2. årgang

Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi, Medisin

Karl Hesselberg

Aneroidbarometret og dets Anvendelse til Høidebestemmelser

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Henrik Mohn; Axel Severin Steen

Naturen. Nr. 10, Oktober 1878, 2. årgang

Geografi, Fysikk, Meteorologi

Axel Severin Steen

Om Lovene for Vejr og Vind

Meteorologi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Robert Collett

Naturen. Nr. 11, November 1878, 2. årgang

Astronomi, Geologi, Meteorologi

Axel Severin Steen

Om Lovene for Vejr og Vind

Meteorologi

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

Naturen. Nr. 3, Mars 1879, 3. årgang

Zoologi, Fysikk, Næringsmidler, Meteorologi

Hans Henrik Reusch

Notiser om Sne

Meteorologi

Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Astronomi, Botanikk, Kjemi, Meteorologi

Axel Severin Steen

Streng Kulde i Norge

Meteorologi

Georg Ossian Sars; Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 6, Juni 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Marinbiologi, Kjemi, Meteorologi

Axel Andreas Steen

Mere om streng Kulde

Meteorologi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Axel Severin Steen; Carl Frederik Krafft; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1881, 5te. Aargang

Havforskning, Astronomi, Geologi, Geografi, Kjemi, Meteorologi, Fysiologi

Axel Severin Steen

Temperaturen i Juli 1881

Meteorologi

Ukjent

Veiret i Kristiania i 1881

Meteorologi

Uhrbrand

Mere om Lygtemænd m.m.

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttaagelserne i Trondhjem Vinteren 1881-1882

Meteorologi

Vilhelm Bjerknes

Nyere hydrodynamiske Undersøgelser

Meteorologi

Vilhelm Bjerknes

Nyere hydrodynamiske Undersøgelser

Meteorologi

Om Nordlyset

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Sophus Tromholt

Om Nordlyset

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttagelserne i Trondhjem Vinteren 1882-1883

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Ukjent

Den østerrigske Polarstation på Jan Mayen

Meteorologi

Carl Frederik Krafft

Fra den norske Polarstation

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Ukjent

Vejrvarsler

Meteorologi

Hans Geelmuyden

Taagen i Kristiania

Meteorologi

P.H.A. Fougner

Et ejendommeligt Luftsyn

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Nordlysiagttagelserne i Trondhjem i Vinteren 1883-1884

Meteorologi

Axel Severin Steen

Lidt om Nedbørforholdene paa Vestlandet

Meteorologi

Andres Blytt; Carl Frederik Krafft; Wilhelm Maribo Schøyen; Carl Frederik Fearnley; Halfdan Bryn; Karl Lous

Naturen. Nr. 4, April 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Fotografi

Carl Frederik Fearnley

Om de sidste Aars mærkelige Dæmringsfænomener.

Meteorologi

Jacob Bøckmann Barth; Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jacob Sparre Schneider; A. Østerbol; Carl Frederik Fearnley

Naturen. Nr. 5, Mai 1885, 9de. Aargang

Ornitologi, Meteorologi, Insekter

Carl Frederik Fearnley

Om de sidste Aars mærkelige Dæmringsfænomener.

Meteorologi

Martin Kristian Håkonson-Hansen

De ældste norske Nedbørmaalinger.

Meteorologi

Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 6, Juni 1885, 9de. Aargang

Ornitologi, Botanikk, Meteorologi, Biologi, Fotografi

Karl Hesselberg

Norges Klima

Meteorologi

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Carl Frederik Krafft; A. Jørgensen

Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Meteorologi, Geofysikk