1900-tallet 480


Kyperslekten Heitman i Bergen.

Kyper, 1900-tallet

Christian Sandal; Andreas Paulson; Ragnvald Jørgensen

I rampelyset : billeder fra Den nationale scene 1876-1933

Bergen, Teater, 1900-tallet, DNS

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Emile Zola

Jag anklager ... ! : öppet bref till franska republikens president från ... ; öfvers. från franskan

Frankrike, 1900-tallet, Rettssak, Antisemittisme

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter.

Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter.

Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1900-02-19

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

Regnskapsprotokoll for Bødkerforeningens syke- og dødelade 1885-1918

1800-tallet, 1900-tallet, Regnskap

No. 5. Det dramatiske Selskabs Representantskabs journalsaker 1890 - 1906.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, 1900-tallet, Det Norske teater

Regnskabs-Protokol 1/5 1852 - 19/9 1853.

1800-tallet, Bergen, Teater, 1900-tallet, Regnskap, Det Norske teater

Max Losting

Dr. Max Lostings Samlinger: Bergenske topografiske og historiske Optegnelser

1800-tallet, Bergen, Geografi, Kulturhistorie, Stedsnavn, Historie, 1900-tallet, Topografi, Bergenske topografiske og historiske optegnelser, Lostings samlinger til Bergens historie

Det Nyttige Selskab

Forhandlingsprotokoll 1877-1927

1800-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, 1900-tallet, Forhandlingsprotokoll

Det Nyttige Selskab

Regnskapsbok 1844-1902

1800-tallet, Det Nyttige Selskab, 1900-tallet, Regnskap, Regnskapsbok

Philomene Leopoldine D. H. Brown’s Ahnetavle

1800-tallet, Norge, 1900-tallet, Hordaland, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Anetavle, Stamtavle over slegten: Brown

Dr. Jørgen Brunchorst: Utkast til ”en kortfattet Veiledning for de Besøgende i Bergens Museums Naturhistoriske Samlinger”.

1800-tallet, Bergen, Bergens museum, Norge, 1900-tallet, Hordaland, Bergen museum, Museumsguidebok

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 1

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 2

1901

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 3

1902

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Joachim Grieg

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 4

1902-05-07

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 5

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 6

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 7

1902-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Det Harmoniske Selskab

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 8

1903-03-10

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Alfred Pedersen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 9

1901-02-12

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Christian Danning

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 10

1901-02-13

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Nicolay Kieding

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 11

1901-02-14

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Otto Buschmann

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 12

1901-02-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Sextus Wiskow

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 13

1901-03-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Raymond Dumonceau

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 14

1901-03-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Christel Ebering

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 15

1901-03-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Christel Ebering

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 16

1901-03-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Christel Ebering

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 17

1901-03-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Wulff

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 18

1901-03-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Wulff

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 19

1901-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Wulff

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 20

1901-03-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Adolf Hansen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 21

1901-03-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Konrad G. Larsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 22

1901-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Konrad G. Larsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 23

1901-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Wulff

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 24

1901-03-30

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Raymond Dumonceau

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 25

1901-03-30

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Raymond Dumonceau

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 26

1901-04-01

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Sigurd Lie

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 27

1901-02-11

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Ewald Niegisch

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 28

1901-04-01

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester