Jordegods 5


Diplom datert 1447, 29. mars. Oppland (Valdres)

1447-03-29

Middelalder, Handel, Diplomer, Jordegods, 1400-tallet, Kvittering

Avskrift av diplom datert 1507, 13. september. Bergen

1507-09-13

Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Jordegods, Eiendomstransaksjon

Avskrift av diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

1531-04-11

Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Kopi av en gammel Fortegnelse over Jordegods tilhørende St. Stephans Hospital i Tønsberg

Norge, Middelalder, Tønsberg, Jordegods, Fortegnelser

J. L. Munthe

Optegnelse over Landskylds Rettighederne af J. L: Munthes eyende Jorde-Gods i Sogn.

1775-08-19

1700-tallet, Jordegods, Landskyld, Eiendomshistorie, Jordskyld, Jordegods og jordebøker vedk., Sogn