Landskyld 4

Samlinger knyttet til Landskyld

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0005
  • ubb-ms-0153
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0177
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0581
  • ubb-ms-0683

Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted

1441-04-25

Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, Landskyld, 1400-tallet, Leiekontrakt, Fullmakt, Bygsel

Avskrift av diplom datert 1502, 18. april. Bergen

1502-04-18

Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Landskyld

En richtig Fortegnelse paa di meiste Machtpaaliggende puncter och postere udi Norgis Low effter alphabet med henviisning i huad Balch og Capitell wdi Lowen, Mand dennem udi en Hast kand finde

Lovgivning, Landskyld, Juridisk litteratur, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

J. L. Munthe

Optegnelse over Landskylds Rettighederne af J. L: Munthes eyende Jorde-Gods i Sogn.

1775-08-19

1700-tallet, Jordegods, Landskyld, Eiendomshistorie, Jordskyld, Jordegods og jordebøker vedk., Sogn