Leieforhold 17

Samlinger knyttet til Leieforhold

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1080

Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”.

Ødegård, Brannvern, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Eiendomsdokument, Grunnbrev, Bryggen, Hanseatene

Diplom datert 1313, 3. august. Henne (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1313-08-03

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Leieforhold, Månedsmatsbol

Diplom datert 1441, 25. april. Uten sted

1441-04-25

Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, Landskyld, 1400-tallet, Leiekontrakt, Fullmakt, Bygsel

Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støl

Diplom datert 1484, 11. mai. Bergen

1484-05-11

Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomshistorie

Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.

1495-02-05

Nonne, Middelalderen, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Bygsel, Munk

Diplom datert 1541, 14. mars. Bergenhus (Bergen)

1541-03-14

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold

Diplom datert 1559, 24. juli. Bergen

1559-07-24

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Avskrift av diplom datert 1562, 30. august, Bergen

1562-08-30

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Avskrift av vidisse datert 1562, 28. oktober. Bergen.

1562-10-28

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)

1562-11-02

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Avskrift av diplom datert 1563, 20. januar Bergen

1563-01-20

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Grunnbrev

Diplom datert 1563, 26. april. Bergen.

1563-04-26

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt, Husleie

Diplom datert 1567, 19.november. Bergen

1567-11-19

1500-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt

Diplom datert 1648, 18. juni. Bergenhus

1648-06-18

Eiendomsforhold, 1600-tallet, Diplomer, Leieforhold, Leiekontrakt